Thứ sáu, 15/06/18

Phát triển ứng dụng blockchain thông qua các chương trình KH&CN cấp quốc gia


Đó là một trong ba đầu việc mà Bộ KH&CN sẽ triển khai nhằm hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ blockchain trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, được Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nêu ra tại diễn đàn "Blockchain - Xu hướng và tầm nhìn phát triển" sáng 14/6 tại Hà Nội.

Diễn đàn do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng báo VnExpress tổ chức với sự tham dự của hơn 500 người, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cùng đại diện các bộ: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, và Ngân hàng Nhà nước; đại diện Chính phủ một số quốc gia đã có các bước chuẩn bị và triển khai thành công công nghệ blockchain trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Malta,...; cùng đại diện của nhiều doanh nghiệp đang phát triển hoặc có mong muốn ứng dụng blockchain.

Mục đích của sự kiện này nhằm chia sẻ kinh nghiệm của một số nước đang ứng dụng blockchain; chia sẻ hiểu biết về công việc của một số doanh nghiệp đang phát triển blockchain ở Việt Nam, họ gặp những khó khăn, thách thức gì; và mang lại cơ hội để đại diện các bộ trao đổi về việc xây dựng hành lang pháp lý cho blockchain tại Việt Nam.

Blockchain được định nghĩa là công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin, dữ liệu bằng các khối liên kết với nhau và mở rộng theo thời gian. Với đặc tính phi tập trung, minh bạch và độ bảo mật cao, blockchain được đánh giá là công nghệ mang tính cách mạng, dẫn dắt sự thay đổi trong tương lai, ứng dụng được trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực như tài chính ngân hàng, bán lẻ, vận chuyển hàng hóa, viễn thông...

Hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đang nhìn nhận một cách nghiêm túc, nghiên cứu ban hành các chủ trương, xây dựng các chính sách phù hợp cho sự phát triển đầy tiềm năng của công nghệ blockchain. Ví dụ như chính phủ Thụy Điển, Honduras đã ứng dụng công nghệ này để xử lý quyền sử dụng đất; Estonia ứng dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu của chính phủ; quốc đảo Isle of Man cũng đang thử nghiệm việc sử dụng blockchain trong việc đăng ký công ty; Dubai dự kiến áp dụng công nghệ này để vận hành bộ máy chính phủ vào năm 2020...

Theo Forbes, Việt Nam có thể trở thành trung tâm blockchain mới của khu vực, trên thế giới, là điểm đến của các nhà đầu tư công nghệ, đối tác phát triển blockchain quốc tế dựa vào số lượng giao dịch tiền thuật toán lớn, đội ngũ phát triển công nghệ blockchain năng động, nhanh nhạy với công nghệ mới. Hiện nay, một số ngành có tiềm năng cao ứng dụng công nghệ blockchain là giao dịch tài chính - đầu tư, quản lý hồ sơ y tế, truy xuất nguồn gốc thực phẩm...

Trước thời cơ và thách thức mà công nghệ blockchain tạo ra, Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khuyến nghị, "Việt Nam cần phải tiếp tục theo dõi, khuyến khích phát huy những ưu điểm của công nghệ này, đồng thời nghiên cứu, đưa ra các chủ trương, chính sách, pháp luật để điều chỉnh phù hợp, giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn".

Trong khi đó, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết, thời gian tới Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ triển khai các công việc có liên quan nhằm hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ blockchain trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Cụ thể: (1) Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển ứng dụng công nghệ blockchain; nghiên cứu kinh nghiệm các nước, tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành những chủ trương, chính sách, quy định pháp luật phù hợp để thúc đẩy, kiểm soát công nghệ blockchain tại Việt Nam; (2) Hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ blockchain thông qua các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, như chương trình khoa học và công nghệ về Chính phủ điện tử; chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư; (3) Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp thực hiện dự án có ứng dụng công nghệ blockchain thông qua đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025".

Ông Marcus Van Esveld, CEO dự án Blockchain Meetingup Hanoi, nhận định, "sự tham gia của nhà nước trong việc kiến tạo môi trường pháp lý phù hợp, tạo điền kiện cho công nghệ phát triển, đồng thời quản lý, ngăn ngừa các rủi ro là quan trọng. Các quy định thông minh sẽ giúp mọi thứ đi vào khuôn khổ, không hạn chế sự sáng tạo và thay đổi của công nghệ blockchain, doanh nghiệp". 

 

Nguồn: http://khoahocphattrien.vn,  ngày 14/6/2018

Số lượt đọc225