Thứ hai, 05/02/18

Việt Nam và Lào ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực chỉ dẫn địa lý và đào tạo nghiên cứu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo


Ngày 4/2/2018, tại thủ đô Viên Chăn, CHDCND Lào, trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên chính phủ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận giữa các đơn vị của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam và Bộ KH&CN Lào. Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào Boviengkham Vongdala đã tham dự và chứng kiến Lễ ký.

Tại Lễ ký, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam Đinh Hữu Phí và Vụ trưởng Vụ Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN Lào Khanlasy Keobounphanh đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực chỉ dẫn địa lý (CDĐL). Ông Hoàng Minh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN Việt Nam ký Bản ghi nhớ hợp tác với phạm vi rộng, đa lĩnh vực và liên ngành về đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực KH&CN và đổi mới sáng tạo với ông Phimpha Outthachack - quyền Viện trưởng Viện Quản lý KH&CN Lào. Theo thỏa thuận hợp tác, lĩnh vực SHTT sẽ tập trung vào trong lĩnh vực CDĐL, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo hộ lẫn nhau CDĐL của mỗi nước, hai bên sẽ hợp tác trong đăng ký bảo hộ CDĐL, trong đó bao gồm đẩy nhanh quá trình đăng ký bảo hộ CDĐL tại mỗi nước, thuận lợi hóa việc đáp ứng các yêu cầu cần thiết trong quá trình đăng ký và tiến hành các biện pháp thúc đẩy bảo hộ CDĐL. Ngoài ra, hai bên sẽ trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, trao đổi thông tin và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực về CDĐL, cũng như tham vấn lẫn nhau về quan điểm đối với các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Với thỏa thuận đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực KH&CN và đổi mới sáng tạo, sẽ tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KH&CN, đồng thời thúc đẩy sự phát triển mạng lưới hợp tác giữa các giảng viên, các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và học viên, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo.  Các hoạt động hợp tác được triển khai trong khuôn khổ Bản ghi nhớ sẽ được thực hiện theo các hình thức: Tổ chức các chuyến công tác và trao đổi các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, học viên… triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu chung và đặc thù; tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm xác định các chủ đề đào tạo, nghiên cứu mà các bên cùng quan tâm; triển khai các dự án và chương trình đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển côngnghệ; đào tạo cán bộ nghiên cứu, nguồn nhân lực cho hoạt động KH&CN, cho thị trường và doanh nghiệp KH&CN; trao đổi thông tin về các hoạt động, chính sách, thực tiễn, luật và các quy định liên quan đến đào tạo, nghiên cứu về KH&CN và đổi mới sáng tạo; trao đổi xuất bản phẩm, chia sẻ quyền truy cập cơ sở dữ liệu khoa học…

Số lượt đọc753