Thứ tư, 20/08/14

Hội đồng đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ

 
Ngày 16/08/2014 Hội đồng Đào tạo trình độ tiến sĩ (Hội đồng) của Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ (Viện) đã tiến hành phiên họp thứ nhất.
   
Thứ tư, 20/08/14

Tại Phiên họp này, nhiều vấn đề quan trọng đã được bàn thảo và kết luận, là căn cứ cơ bản để vận hành và phát triển Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ (Chương trình).

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ tại Viện đã được Bộ giáo dục và Đào tạo cấp phép bởi Quyết định số 3948/QĐ-BGDĐT ngày 16/09/2013, là chương trình đào tạo nhân lực quản lý khoa học và công nghệ trình độ cao.

Chương trình được tuyển 8 chỉ tiêu đào tạo trong năm 2014, dưới hình thức xét tuyển. Viện đang nghiên cứu ban hành quy định, yêu cầu cụ thể, chi tiết về đối tượng dự tuyển, các thủ tục và quy trình tuyển sinh và các hỗ trợ khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian công bố, bán và nhận hồ sơ dự tuyển dự kiến trong tháng 8-9/2014, thời gian xét tuyển dự kiến tháng 10/2014, thời gian khai giảng khóa đầu tiên dự kiến tháng 11/2014.

Hội đồng bao gồm các thành viên là các nhà khoa học có uy tín, có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và nghiên cứu chính sách khoa học và công nghệ. Đây là tổ chức tư vấn cho Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ về mục tiêu, phương hướng, kế hoạch, nội dung và tổ chức hoạt động đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện.

Tại Phiên họp thứ nhất, Hội đồng đã có kết luận cụ thể về Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng, Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ và các vấn đề chuyên môn liên quan đến hoạt động tuyển sinh chuyên ngành này.

Trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ đã ban hành các quy định cụ thể liên quan đến hoạt động tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ khóa đầu tiên, tiến hành trong năm 2014.

Danh sách Hội đồng Đào tạo trình độ tiến sĩ nhiệm kỳ 2014-2018:

1. TS. Tạ Doãn Trịnh, Chủ tịch Hội đồng

2. GS.TS. Hoàng Văn Phong, Ủy viên Hội đồng

3. PGS.TS. Trần Quốc Thắng, Ủy viên Hội đồng

4. TSKH. Nghiêm Vũ Khải, Ủy viên Hội đồng

5. PGS.TS. Đoàn Năng, Ủy viên Hội đồng

6. TS. Nguyễn Đình Bình, Ủy viên Hội đồng

7. TS. Hoàng Xuân Long, Ủy viên Hội đồng

8. TS. Nguyễn Quang Tuấn, Ủy viên Hội đồng

9. TS. Phạm Quang Trí, Thư ký Hội đồng

Nguồn: nistpass

Một số hình ảnh trong phiên họp thứ nhất của Hội đồng đào tạo trình độ tiến sĩ

TS. Tạ Doãn Trịnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Phiên họp Hội đồng.

Phiên làm việc của Hội đồng Đào tạo trình độ tiến sĩ.

Phiên làm việc của Hội đồng Đào tạo trình độ tiến sĩ./.

Thu Trang
Số lượt đọc1456