Thứ năm, 11/09/14

Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý KH&CN năm 2014 tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Bộ KH&CN


Tại Điều 5, Khoản 2 Mục d của Luật Giáo dục Đại học năm 2012 đã quy định “Đào tạo trình độ tiến sĩ để nghiên cứu sinh có trình độ cao về lý thuyết và ứng dụng, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát triển tri thức mới, phát hiện nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội và giải quyết những vấn đề mới về khoa học, công nghệ, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn”. Là đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có chức năng đào tạo sau đại học và đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép, từ 2014, Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ (NISTPASS) bắt đầu triển khai chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ.


Đến tháng 8/2014, sau một thời gian chuẩn bị kỹ các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn lực… và các điều kiện cần và đủ cho quá trình đào tạo tiến sĩ, Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ đã chính thức thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2014 chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ với 08 chỉ tiêu tiến sĩ cho năm học 2014-2015, tại Thông báo số 184/TB-VCLCS ngày 18/08/2014 của Viện trưởng NISTPASS, đăng tải tại trang thông tin điện tử của NISTPASS. Đây là một chuyên ngành đào tạo mới, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao về quản lý KH&CN và NISTPASS là đơn vị duy nhất trong Bộ KH&CN triển khai chương trình đào tạo này.

Theo quy định, Viện tổ chức hình thức xét tuyển, gồm: xét hồ sơ dự tuyển, bài luận về vấn đề dự định nghiên cứu và trình bày vấn đề dự định nghiên cứu trước Hội đồng tuyển sinh. Đối tượng tuyển sinh là công dân Việt Nam có đầy đủ các điều kiện đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo. Thời gian đào tạo người có trình độ thạc sĩ tối thiểu 03 năm tập trung liên tục. Các điều kiện đã được thông tin đầy đủ tại Thông báo 184/TB-VCLCS ngày 18/08/2014.

Để hướng dẫn các đối tượng quan tâm, các thông tin liên quan cũng được cung cấp, gồm: Danh mục tạp chí khoa học/kỷ yếu khoa học áp dụng cho chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ năm 2014; Danh mục ngành/chuyên ngành gần áp dung cho cho chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ năm 2014; Danh mục hướng nghiên cứu có khả năng tiếp nhận nghiên cứu sinh và người hướng dẫn có khả năng tiếp nhận nghiên cứu sinh áp dụng cho chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ năm 2014.

Mục tiêu của Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ nhằm đào tạo những nhà khoa học, nhà quản lý có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học và hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

Mọi thông tin chi tiết về tuyển sinh chương trình đào tạo này được đăng tải chi tiết trên trang thông tin điện tử www.nistpass.gov.vn, mục tuyển sinh tiến sĩ.

Thu Trang
Số lượt đọc1883