Thứ năm, 19/12/13

Gắn kết đào tạo và nghiên cứu thông qua phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ


Đào tạo sau đại học chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ, và thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ là những chức năng nhiệm vụ cơ bản của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN. Gắn kết hoạt động nghiên cứu và hoạt động đào tạo luôn là mối quan tâm của Lãnh đạo Viện và cũng là nhu cầu tự thân.

Thông qua đào tạo, tri thức đúc rút từ hoạt động nghiên cứu sẽ có thêm một cơ hội được ứng dụng, được truyền tải và phổ biến tới người sử dụng. Ngược lại, hoạt động đào tạo cũng có nhu cầu nhất định trong việc cập nhật các tri thức mới, các kết quả nghiên cứu mới thông qua tri thức bài giảng, tài liệu nghiên cứu và môi trường học tập và nghiên cứu trong viện.

Viện Chiến lược và Chính sách hiện trong cơ cấu tổ chức có 04 Ban Chuyên môn. Nhiều giảng viên của chương trình đào tạo cũng là các nghiên cứu viên tại các Ban chuyên môn này. Ngoài ra, Thư viện và Thông tin là nơi tra cứu các nguồn tri thức quí báu, bao gồm cả các tri thức nằm trong các đề tài nghiên cứu do cán bộ của Viện thực hiện đã được lưu trữ tại Thư viện. Bộ phận Thông tin,  Thư viện và Đào tạo sau đại học cùng được đặt trong một tổ chức đơn vị cơ sở cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác chặt chẽ giữa Thông tin – Thư viện – Đào tạo. Trong tương lai, phát triển của bộ phận Thông tin, cụ thể là phát triển hạ tầng thông tin sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công tác đào tạo cũng như hỗ trợ tốt cho học viên tiếp cận tới các nguồn tri thức như đã được triển khai tại các tổ chức đào tạo hiện đại trên thế giới./.

Số lượt đọc1381