Thứ năm, 19/12/13

Quá trình xây dựng và hoàn thiện đề án đào tạo chuyên ngành Quản lí KH&CN trình độ tiến sĩ


Ngày 16/09/2013, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã chính thức được phép tổ chức đào tạo chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhìn lại quá trình xây dựng đề án mở đào tạo chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ, chúng tôi xin điểm lại một số mốc sự kiện chính sau:

- Từ năm 2010, Viện chủ trì và thực hiện một đề tài nghiên cứu cấp bộ ”Xây dựng đề án đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Chính sách KH&CN tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN”. Đây chính là mốc đánh dấu đầu tiên bắt đầu đề án này.

- Theo yêu cầu về việc chuyển đổi theo danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vào ngày 28/8/2012 tên chuyên ngành Chính sách KH&CN đã chính thức được chuyển thành Quản lý KH&CN theo Quyết định số 3340/QĐ-BGDĐT.

- Sau một loạt hoạt động thẩm định của các Hội đồng thẩm định đề án và mức độ đạt yêu cầu của Viện trong việc chuẩn bị các điều kiện và cơ sở hạ tầng cho đào tạo tiến sĩ chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ, ngày 27/7/2013 đã tiến hành bước thẩm định cuối cùng với Quyết định thành lập Hội đồng số 1685/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2013.

- Ngày 16/09/2013 là mốc đánh dấu sự ra đời của hoạt động đào tạo tiến sĩ chuyên ngành quản lý KH&CN, bằng  Quyết định số 3948/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2013 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ đào tạo chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, trình độ tiến sĩ.

Như vậy, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN là một trong những đơn vị tiên phong trong cả nước đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, hoạch định chiến lược, chính sách KH&CN trình độ tiến sĩ tại Việt Nam.

Quá trinh phát triển vẫn còn dài và đòi hỏi nhiều nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cũng như tạo một môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động nghiên cứu và học tập của nghiên cứu sinh tại Viện. Trước mắt, Viện đang nỗ lực hoàn thiện các điều kiện để tổ chức tuyển sinh vào năm 2014. Mọi thông tin chi tiết sẽ được đăng tải tại website này./.

Số lượt đọc1503