Thứ sáu, 19/05/17

Xét duyệt đề cương chi tiết luận án Tiến sỹ của Nghiên cứu sinh Trần Thị Thu Hà


Ngày 19/5/2017, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức họp hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết luận án Tiến sỹ đối với nghiên cứu sinh Trần Thị Thu Hà.

Tại buổi xét duyệt, nghiên cứu sinh (NCS) Trần Thị Thu Hà đã trình bày đề cương chi tiết của luận án Tiến sỹ với chủ đề “Đổi mới cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN trong các trường đại học công lập ở nước ta”. Mục tiêu nghiên cứu của Luận án là nhằm đưa ra những đổi mới cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN trong các trường đại học công lập nước ta hiện nay nhằm thúc đẩy hoạt động KH&CN trong các trường ĐH công lập trong thời gian tới.

NCS Trần Thị Thu Hà trình bày đề cương chi tiết luận án Tiến sỹ

Sau khi nghe NCS trình bày đề cương chi tiết của luận án, các thành viên Hội đồng xét duyệt đã đề nghị NCS phải làm rõ tính mới của đề tài do đây là một vấn đề đã có nhiều công trình nghiên cứu; đồng thời cần làm rõ cơ sở lý luận và khung phân tính về đổi mới chính sách tài chính đối với hoạt động KH&CN trong các trường đại học công lập ở nước ta; NCS cũng cần chú ý tới vấn đề trong việc sử dụng ngân sách nhà nước bị điều chỉnh bởi nhiều quy định, do đó việc đổi mới cơ chế tài chính sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Ngoài ra, các thành viên Hội đồng xét duyệt cũng đề nghị NCS cập nhật, bổ sung những số liệu có liên quan một cách chính xác, khách quan và đầy đủ hơn nữa.
 
Qua các ý kiến góp ý của Hội đồng đã giúp NCS xác định mục tiêu, đối tượng nghiên cứu rõ ràng, xây dựng khung phân tích và cách tiếp cận hợp lý, trên cơ sở đó sẽ giúp NCS có thể hoàn thành Luận án một cách tốt nhất./.
Số lượt đọc1809