Thứ năm, 18/05/17

Sinh hoạt học thuật “Quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp khởi nghiệp khoa học và công nghệ”


Đầu tư mạo hiểm (ĐTMH) và khởi nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) là một chủ đề đang nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng khoa học cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực KH&CN. Để giúp nghiên cứu viên và nghiên cứu sinh (NCS) hiểu rõ hơn về vấn đề này, sáng ngày 18/5/2017, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật với chủ đề “Quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp khởi nghiệp KH&CN” do TS. Tạ Doãn Trịnh – nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN trình bày.

Tại buổi sinh hoạt, TS. Tạ Doãn Trịnh đã giới thiệu một số khái niệm về quỹ ĐTMH, kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và bài học đặt ra cho Việt Nam. TS. Trịnh đã chỉ ra những vấn đề của ĐTMH trong nước như: nhiều ý tưởng công nghệ/ý tưởng kinh doanh nhưng khả năng chuyển thành kế hoạch kinh doanh còn khó khăn, doanh nghiệp khởi nghiệp còn thiếu kỹ năng tiếp cận vốn ĐTMH, môi trường pháp lý chưa có chính sách quy định về quỹ ĐTMH và công ty ĐTMH,… Trong đó, vai trò của nhà nước là xây dựng khung khổ pháp lý và môi trường thuận lợi để thị trường vận hành trôi chảy cho các nhà đầu tư lại chưa thực sự hiệu quả.

Để đáp ứng các thách thức về đầu tư vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, các công ty ĐTMH hoạt động chuyên nghiệp đã xuất hiện làm trung gian tài chính giữa các nhà đầu tư vốn mạo hiểm và doanh nhân khởi nghiệp, cung cấp các kỹ năng cần thiết để giúp các nhà đầu tư giải quyết vấn đề lựa chọn và quản lý các doanh nghiệp khởi nghiệp; là đối tác tổng quát (general partner) trực tiếp quản lý vốn đầu tư và chịu trách nhiệm thực thi mối quan hệ đối tác này. 

TS. Tạ Doãn Trịnh với chủ đề quỹ ĐTMH và doanh nghiệp khởi nghiệp KH&CN

Buổi sinh hoạt học thuật đã cung cấp nhiều thông tin quý báu cho các nghiên cứu viên và NCS của Viện về đầu tư mạo hiểm và vai trò của các doanh nghiệp khởi nghiệp KH&CN tại Việt Nam hiện nay./.

Số lượt đọc2390