Thứ bảy, 12/12/15

Sinh hoạt học thuật về cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ tại NISTPASS


Ngày 11.12.2015, tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN (NISTPASS) đã diễn ra buổi sinh hoạt học thuật về cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng các giải pháp quản lý hoạt động đào tạo trình độ tiến sĩ trong Viện. 

Tham dự buổi sinh hoạt có sự tham gia của Lãnh đạo Viện, các cán bộ nghiên cứu trong Viện và một số học viên chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

Đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN nhằm đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và có năng lực hướng dẫn nghiên cứu quản lý khoa học và công nghệ.


TS. Tạ Doãn Trịnh, Viện trưởng phát biểu tại Hội thảo.
Trong quá trình đào tạo, để đạt được mục tiêu, Viện đã nỗ lực xây dựng chương trình đào tạo, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức nhiều hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường môi trường nghiên cứu học thuật cho các nghiên cứu sinh. Tại buổi sinh hoạt, các ý kiến trao đổi làm rõ hơn đối tượng đào tạo, bản chất và phẩm chất của sản phẩm đào tạo trình độ tiến sĩ, nhu cầu của những người đi học, nhu cầu của cơ quan quản lý và cơ sở đào tạo, những khó khăn vướng mắc và giải pháp để giải quyết vấn đề.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề xuất làm rõ tính đặc thù của hoạt động đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành quản lý KH&CN của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN. Trên cơ sở tính đặc thù của hoạt động sẽ vận dụng tốt hơn các giải pháp quản lý. Các đặc thù bao gồm:

- Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý KH&CN là chương trình mới hoàn toàn, chưa có mã ngành đào tạo. Bởi vậy, các mô dun đào tạo phải tham chiếu từ kinh nghiệm các chương trình tương tự ở nước ngoài và phù hợp với yêu cầu từ thực tế hoạt động quản lý KH&CN Việt Nam. Đặc thù này vừa khó khăn, nhưng cũng là cơ hội để chương trình đào tạo có thể định hướng nhu cầu của thị trường, cung cấp các sản phẩm đào tạo có chất lượng, bắt kịp với nhu cầu của xã hội.

- Đối tượng tuyển sinh đầu vào của chương trình khá phong phú, có nhiều nền tảng đào tạo khác nhau bao gồm chuyên ngành khác, chuyên ngành gần và chuyên ngành đúng. Do vậy, chương trình phải đa dạng bao gồm các học phần bắt buộc, các học phần bổ sung và học phần chuyên ngành.

- Giảng viên tham gia đào tạo và hướng dẫn khoa học có một số thầy cô mặc dù tốt nghiệp đại học và làm luận án từ các ngành khác nhau, nhưng toàn bộ các thầy cô đều có kinh nghiệm hoạt động quản lý KH&CN trong thời gian dài, đã và đang nắm giữ những vị trí trong cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN và nghiên cứu về chiến lược và chính sách KH&CN. Kinh nghiệm thực tế cộng với những tri thức về quản lý KH&CN đúc kết trong quá trình công tác và xử lý những vấn đề thực tế là nguồn lực mạnh mẽ của chương trình đào tạo này. Kết thúc giai đoạn thí điểm tới năm 2018, Chương trình đào tạo kỳ vọng sẽ tạo ra các sản phẩm đào tạo vừa nắm vững tri thức chuyên ngành đúng, vừa học hỏi được nhiều kinh nghiệm cũng như đúc rút những tư vấn khoa học từ đội ngũ giảng viên và người hướng dẫn khoa học trên, giữ vai trò là động lực tiếp tục thúc đầy chương trình đào tạo phát triển.

- Đây là chương trình đào tạo thí điểm tới năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép thực hiện. Sau thời gian thí điểm, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đánh giá lại hoạt động đào tạo và chính thức cấp mã ngành đào tạo. Do vậy, ngay từ ban đầu khi vận hành, Chương trình phải đảm bảo tốt nhất các tiêu chí về cơ sở hạ tầng cho đào tạo, chương trình đào tạo, chủ đề nghiên cứu, giảng viên cơ hữu và người hướng dẫn khoa học, trình độ chuyên ngành của giảng viên và người hướng dẫn, sự hiệu quả của hoạt động quản lý đào tạo. Những vấn đề này vừa là yêu cầu, vừa là mục tiêu phấn đấu cụ thể của cơ sở đào tạo.

Dựa trên 4 đặc thù cơ bản trên của hoạt động đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý KH&CN, Viện chỉ đạo Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học là đơn vị trực thuộc làm đầu mối tổ chức và chuẩn bị các điều kiện cơ bản để đạt được các mục tiêu cơ bản trên.

Trên cơ sở tổng hợp và xử lý các ý kiến tại buổi thảo luận, đơn vị giữ trách nhiệm tổ chức hoạt động đào tạo trình độ tiến sĩ là Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học sẽ đề xuất các giải pháp quản lý và lộ trình phù hợp, trình Lãnh đạo Viện xem xét và ban hành thực hiện đáp ứng các mục tiêu đã đặt ra./.

Thu Hường
Số lượt đọc1949