Thứ hai, 17/08/15

Trao đổi về “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học” trong chương trình đào tạo sau đại học


Nhằm cung cấp các thông tin chuyên ngành theo chủ đề và hỗ trợ về phương pháp nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh (NCS) thuộc chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý KH&CN, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề và mời chuyên gia về giảng dạy. 

Cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2015, theo tiến trình trên, Viện đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về "Phương pháp luận nghiên cứu khoa học" và mời các chuyên gia: PGS.TS. Hoàng Văn Phong (Bộ trưởng KH&CN giai đoạn 2002-2011), TS. Nguyễn Quang Tuấn (Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN), TS. Hoàng Xuân Long (Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN), TS. Nguyễn Hữu Xuyên (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), TS. Phạm Quang Trí (Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN) trình bày.

Chủ đề “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học” nhằm trang bị kiến thức khoa học luận về phương pháp nghiên cứu cho các NCS, tập trung vào các vấn đề:

- Nhận thức khoa học để bắt đầu một nghiên cứu,

- Tìm hiểu căn cứ lý luận và căn cứ thực tiễn của một vấn đề khoa học,

- Xây dựng luận điểm khoa học và xác định đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu và cách tiếp cận của nghiên cứu,

- Nghiên cứu tổng quan và những yêu cầu, mục tiêu, cách thực hiện, phương pháp và công cụ hỗ trợ, phương pháp và quy định về trích dẫn tài liệu,

- Câu hỏi nghiên cứu và những phương pháp xây dựng câu hỏi nghiên cứu,

- Xây dựng luận cứ khoa học và các phương pháp phân tích, chứng minh luận cứ khoa học (thực nghiệm và phi thực nghiệm),

- Phương pháp/cách thức trình bày luận án và Công cụ hỗ trợ.

Các vấn đề trên được trình bày không chỉ các lý luận mang tính lý thuyết mà còn được vận dụng qua kinh nghiệm thực tiễn của các chuyên gia trong quá trình thực hiện luận án tiến sĩ trước đây. Không chỉ có những kinh nghiệm thành công, các chuyên gia còn trao đổi cả những bài học từ kinh nghiệm không thành công, cảnh báo các NCS về những sai lầm trong nghiên cứu khoa học, giúp họ thuận lợi và tiến nhanh tới mục tiêu đã định.

Các buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức dưới hình thức trao đổi khoa học, nhằm tạo cơ hội tiếp xúc trực tiếp giữa NCS và các chuyên gia. Với các cơ hội này, NCS trao đổi với chuyên gia để làm rõ vấn đề quan tâm, phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu của mình.

Bên cạnh các học phần đào tạo thuộc Chương trình khung đào tạo trình độ tiến sĩ, các buổi sinh hoạt chuyên đề góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN.

Huy Quang


Chuyên gia PGS.TS. Hoàng Văn Phong trao đổi với các NCS và các nhà nghiên cứu ... tiếp.


... các chuyên gia cùng thảo luận.

Số lượt đọc4312