Thứ bảy, 20/09/14

Bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính sách KH&CN


Sau thời gian học tập với tuân thủ nghiêm túc quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ GD&ĐT, ngày 17/09/2014, các học viên cao học đợt trúng tuyển tháng 8/2012 đã được tiến hành bảo vệ luận văn tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Phiên làm việc của một Hội đồng khoa học chấm luận văn thạc sĩ.

Đây là kết quả đầu tiên của quá trình phối hợp đào tạo trình độ thạc sĩ giữa Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ và Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về chuyên ngành Chính sách khoa học và công nghệ, mã số 60 34 70.

Theo phân công trong phối hợp đào tạo, Học viện Khoa học xã hội có trách nhiệm tổ chức học tập chương trình bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển đầu vào, tổ chức thi tuyển sát hạch đầu vào, tổ chức đào tạo chương trình kiến thức chung, tổ chức bảo vệ luận văn và các thủ tục cấp bằng và hành chính khác. Trong khi đó, Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ tổ chức đào tạo các môn chuyên ngành, tiến hành các hoạt động chuyên môn giúp học viên trong quá trình thực hiện luận văn.

Quá trình đào tạo luôn tuân thủ các yêu cầu về thời gian và quy trình kỹ thuật chặt chẽ. Vì vậy, tại đợt bảo vệ ngày 17/09/2014, nhóm học viên thứ nhất, bao gồm 9/17 học viên, hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu của cơ sở đào tạo đã được bảo vệ luận văn, trong khi nhóm thứ hai, 8/17 học viên, sẽ phải lùi thời gian bảo vệ tới đợt tiếp theo (dự kiến đầu năm 2015), sau khi phải hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu.

Các luận văn 9/9 đợt bảo vệ ngày 17/09/2014 đều được Hội đồng khoa học chấm luận văn thạc sĩ bỏ phiếu thông qua với kết quả từ khá đến xuất sắc, được đề nghị cơ sở đào tạo cấp bằng thạc sĩ cho học viên.

Đối tượng đào tạo của khóa đào tạo này cũng là đợt học viên cuối cùng theo chuyên ngành Chính sách khoa học và công nghệ mã số 60 34 70. Các khóa đào tạo tiếp theo đã được chuyển sang chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ mã số 60.34.04.12. Thông tin về việc chuyển đổi này đã được đề cập chi tiết tại tin đăng ngày 28/03/2013 tại trang thông tin điện tử của Viện (tham khảo: http://www.nistpass.gov.vn/vi/dao-tao/dao-tao-thac-si/ths-chuong-trinh-dao-tao/919-thac-si-quan-li-kh-cn-ma-so-60-34-04-12). Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ và Học viện Khoa học xã hội vẫn tiếp tục phối hợp đào tạo trình độ thạc sĩ ở chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ, mã số 60 34 04 12.

Các chủ đề luận văn bảo vệ đợt này tập trung chủ yếu đến các chính sách về tài chính cho hoạt động KH&CN thông qua hình thức Quỹ, các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nhận diện một số rào cản trong đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp, vai trò của nhà nước trong lĩnh vực thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, các giải pháp phát triển nguồn nhân lực KH&CN tại địa phương cũng như Trung ương.

Với kết quả được trình bày trong luận văn, phần lớn các học viên đã vận dụng được kiến thức được trang bị trong suốt quá trình học tập tại cơ sở đào tạo, điều đó khẳng định rõ về kết quả đào tạo cũng như đúng định hướng đào tạo của chuyên ngành Chính sách khoa học và công nghệ tại Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ - là nơi đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong quản lý, hoạch định về chính sách KH&CN cho nước nhà.

Thu Trang
Số lượt đọc1864