Thứ năm, 02/11/17

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ của Học viên Vũ Văn Thiện


Trong chuỗi các buổi bảo vệ luận văn Thạc sỹ của các học viên cao học khóa 20, ngày 02/11/2017, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN tiếp tục phối hợp với Học viên Khoa học xã hội tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sỹ cho học viên Vũ Văn Thiện.

Sau 2 năm nghiêm túc học tập, với sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên, học viên Vũ Văn Thiện đã hoàn thành Luận văn với chủ đề “Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ thực tiễn tỉnh Quảng Ninh”, học viên Vũ Văn Thiện đã nêu lên được thực trạng quản lý các nhiệm vụ KH&CN hiện nay tại tỉnh Quảng Ninh, chỉ ra những hạn chế mà tỉnh Quảng Ninh đang gặp phải. Từ đó, học viên đã đề xuất được một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của nhiệm vụ KH&CN tại địa phương.

Sau khi nghe trình bày chi tiết của học viên, Hội đồng đã có những đánh giá về luận văn và đặt câu hỏi cho học viên. Đánh giá cao thái độ nghiên cứu, Hội đồng nhất trí thông qua luận văn cao học của học viên Vũ Văn Thiện và đề nghị học viên hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng./.

Số lượt đọc1071