Thứ ba, 30/11/10

Lễ bảo vệ Luận văn cao học chuyên ngành Chính sách KH&CN


Lễ bảo vệ Luận văn cao học chuyên ngành chính sách KH&CN được tổ chức từ ngày 30 tháng 11 năm 2010.
Các học viên cao học Khoá 12 chuyên ngành Chính sách KH&CN sau thời gian học tập và nghiên cứu theo chương trình đào tạo sẽ tiến hành bảo vệ luận văn thạc sĩ. Lễ bảo vệ là thời điểm quan trọng để các học viên thể hiện các kiến thức đã thu nhận được trong quá trình đào tạo cộng với những kinh nghiệm thực tiễn trong thời gian công tác.

Hôm nay, ngày mở đầu Lễ bảo vệ Luận văn cao học khoá 12 của các học viên:  Đào Việt Hà, Phan Thế Quyết, Mai Thanh Long với các nội dung lần lượt như sau:
  1. Thực hiện chính sách thị trường kéo kích thích nhu cầu đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp công nghiệp (nghiên cứu trường hợp nhóm ngành dệt tỉnh Nam Định;
  2. Chính sách phát triển công nghệ cơ điện nông nghiệp (nghiên cứu trường hợp tỉnh Nghệ An)
  3. Chính sách thúc đẩy tiến bộ KH&CN trên địa bàn huyện ở tỉnh Nam Định.
Số lượt đọc1334