Thứ ba, 07/11/17

Lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ của học viên cao học Khóa 20 Phạm Thế Hải


Trong chuỗi các buổi bảo vệ luận văn Thạc sỹ của các học viên cao học khóa 20, ngày 07/11/2017, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN tiếp tục phối hợp với Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên Phạm Thế Hải.

Tại buổi bảo vệ, học viên Phạm Thế Hải đã trình bày đề tài “Phát triển thị trường công nghệ từ thực tiễn tỉnh Hòa Bình”. Trong khoảng 10 năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã rất chú trọng đẩy mạnh phát triển thị trường KH&CN, xây dựng các hành lang pháp lý hỗ trợ tích cực trong việc phát triển của thị trường KH&CN Việt Nam, tuy nhiên, việc xác định được mô hình và nội dung phát triển thị trường KH&CN phù hợp lại là một vấn đề rất quan trọng đối với Việt Nam. Tại Hòa Bình, hoạt động chuyển giao công nghệ giữa các tổ chức khoa học và công nghệ trong nước với doanh nghiệp vẫn còn rất hạn chế. Trong luận văn của mình, học viên Phạm Thế Hải đã phân tích về thực tiễn phát triển thị trường công nghệ tại địa phương mình đồng thời đề xuất những giải pháp thúc đẩy phát triển hoạt động này trong tương lai.

Tuy đề tài không mới nhưng Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ vẫn đánh giá cao những đóng góp của nghiên cứu trên cở sở thực tiễn của tỉnh Hòa Bình. Bên cạnh những ưu điểm đó, học viên cần phải chỉnh sửa và hoàn thiện lại luận văn theo ý kiến góp ý của Hội đồng./.

Số lượt đọc972