Thứ tư, 08/11/17

Lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ của học viên cao học Khóa 20 Đặng Thanh Tùng


Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên sau hai năm học tập, sáng ngày 08/11/2017, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN cùng Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên Đặng Thanh Tùng - khóa 20 Cao học chuyên ngành Quản lý KH&CN.

Học viên Đặng Thanh Tùng đã lựa chọn đề tài nghiên cứu về “Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cho các doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin”, đây là một chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp, tuy nhiên, đây là vấn đề còn mới ở Việt Nam và có nhiều quan điểm khác nhau..

Sau khi nghe học viên trình bày nội dung luận văn, Hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét và đánh giávề luận văn và đặt câu hỏi cho học viên. Nhìn chung, Hội đồng đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của học viên Đặng Thanh Tùng. Về ưu điểm, hình thức của luận văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo; tên đề tài thống nhất với nội dung nghiên cứu; các đề xuất có ý nghĩa thực tiễn cao. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, luận văn vẫn còn một số hạn chế cần được bổ sung, hoàn thiện. Hội đồng đã nhất trí đánh giá Luận văn đạt yêu cầu và đề nghị cơ sở đào tạo xem xét công nhận học vị đối với học viên Đặng Thanh Tùng,/.

Số lượt đọc1184