Thứ sáu, 03/11/17

Lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ của học viên cao học Khóa 20 Đỗ Thị Hồng Giang


Ngày 03/11/2017, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN phối hợp với Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên Đỗ Thị Hồng Giang với đề tài “Đối tác công tư trong thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia”.

Cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được xác lập trên cơ sở các đối tác công và đối tác tư ký thỏa thuận đóng góp nguồn lực cùng xác định, thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ và khai thác, sử dụng các kết quả tạo ra. Trên cơ sở đó, luận văn tập trung vào nghiên cứu và phân tích thực hiện cơ chế đối tác công tư đối với loại hình nhiệm vụ KH&CN trọng điểm cấp quốc gia.

Sau phần trình bày tóm tắt kết quả Luận văn của học viên, Hội đồng đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý cả về hình thức và nội dung. Nhìn chung, Hội đồng nhận xét đề tài luận văn đã khai thác vấn đề mới, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; các thông tin và số liệu đáng tin cậy; bố cục hợp lý, logic. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng góp ý cho học viên một số vấn đề cần phải chỉnh sửa để luận văn được hoàn thiện hơn nữa và mong học viên sẽ tích cực vận dụng những kiến thức đã thu nhận được trong quá trình 2 năm học tập, những kết quả của Luận văn tốt nghiệp vào phục vụ công tác để sớm góp phần giải quyết các vấn đề còn vướng mắc trọng việc huy động các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ trọng điểm cấp quốc gia./.

 

Số lượt đọc1133