Thứ hai, 28/12/15

Tư vấn hỗ trợ học viên cao học xác định chủ đề thực hiện luận văn chuyên ngành Quản lý KH&CN


Nhằm hỗ trợ các học viên cao học xác định chủ đề nghiên cứu luận văn, nội dung nghiên cứu phù hợp với chuyên ngành đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo, trong các ngày 24-25/12/2015, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức buổi trao đổi giữa giảng viên và học viên cao học khóa 19 chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ tại Viện với mục tiêu trên.

TS. Tạ Doãn Trịnh đại diện cơ sở đào tạo đã hướng dẫn học viên về phương pháp tiến hành nghiên cứu luận văn, cách thức thực hiện nghiên cứu, nêu các yêu cầu của cơ sở đào tạo đối với một luận văn trình độ thạc sĩ chuyên ngành, cũng như tư vấn trực tiếp những thắc mắc và hỏi đáp chuyên môn của học viên.

Sau buổi tư vấn và hỏi đáp này, học viên cao học sẽ hoàn thiện lại lựa chọn về chủ đề nghiên cứu, dự kiến nội dung nghiên cứu, tìm người hướng dẫn khoa học, thống nhất nội dung và kế hoạch nghiên cứu luận văn với người hướng dẫn và bảo vệ đề cương nghiên cứu trước hội đồng xét duyệt tên đề tài và đề cương nghiên cứu. Tiếp đó, dựa trên ý kiến thống nhất tại Hội đồng sẽ bắt tay vào thực hiện luận văn và hoàn thành luận văn theo quy định.

Cao học khóa 19 chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ có 19 học viên, trúng tuyển từ 08/2014, sẽ phải thực hiện các nghiên cứu luận văn trong chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ, dự kiến kết thúc và bảo vệ luận văn vào khoảng tháng 9-tháng 10 năm 2016. Khóa học được thiết kế trong 2 năm, trên cơ sở hợp tác liên kết đào tạo giữa Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và Học viện Khoa học xã hội nhằm cung cấp cho học viên đạt trình độ thạc sĩ các kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp để học viên bắt đầu con đường nghiên cứu lĩnh vực quản lý khoa học và công nghệ.

Trao đổi về vai trò của cơ sở đào tạo và nhiệm vụ hỗ trợ học viên sau đại học.

Đây là một hoạt động của cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và định hướng tốt cho các học viên thực hiện các chủ đề nghiên cứu luận văn gắn với yêu cầu của mã ngành/chuyên ngành đào tạo./.

Thu Hiền
Số lượt đọc1401