Thứ tư, 25/11/15

Chuyến nghiên cứu thực tế năm 2015 tại Sở KH&CN Lâm Đồng của lớp cao học chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ


Ngày 25/11/2015, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN kết hợp cùng Sở KH&CN Lâm Đồng đã tổ chức thành công chuyến học tập - tham quan chuyên môn cho học viên cao học chuyên ngành Quản lý KH&CN khóa 19.

Nội dung của chuyến nghiên cứu thực tế này nhằm cung cấp cơ hội để học viên tìm hiểu về hoạt động quản lý KH&CN, kinh nghiệm và bài học của địa phương tâm đắc về quản lý KH&CN trong các vấn đề về hệ thống tổ chức KH&CN địa phương, phát triển nhân lực KH&CN, tài chính và đầu tư phát triển KH&CN địa phương.

Trong buổi tiếp xúc giữa đoàn thực tập với đại diện của cơ quan quản lý KH&CN địa phương, Ông PGS.TS Lê Xuân Thám – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng trình bày kết quả hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2015 của tỉnh Lâm Đồng và chiến lược hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Lâm Đồng trong đó báo cáo tập trung 3 nội dung chính: Hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh giai đoạn 2011 – 2015; Chiến lược và kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 – 2020; Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của Lâm Đồng.

Làm việc tại Sở KH&CN Lâm Đồng.

Các thông tin về mạng lưới tổ chức KH&CN, nhân lực KH&CN và phát triển nguồn nhân lực KH&CN, tình hình lập kế hoạch và thực hiện các loại nhiệm vụ KH&CN cấp địa phương, đối tượng thực hiện các loại nhiệm vụ KH&CN địa phương, đối tượng quản lý của hoạt động quản lý KH&CN địa phương... cũng được Ông PGS.TS Lê Xuân Thám cung cấp chi tiết nhằm cung cấp một cái nhìn tổng thể cho các học viên và cán bộ nghiên cứu trong đoàn. Ông chia sẻ nhiều kinh nghiệm của KH&CN Lâm Đồng như:

- Hiện nay, tỉnh đã kêu gọi xã hội hóa các đề tài khoa học và công nghệ có nghĩa là mỗi đề tài khi đặt ra vấn đề nghiên cứu thì đằng sau phải có doanh nghiệp tiếp thu và triển khai nội dung nghiên cứu đó. Vì vậy khi mà họ (doanh nghiệp) được tham gia ngay từ đầu thì họ sẽ mạnh dạn trong đầu tư kinh phí (trung bình thì ngân sách bỏ khoảng 1/4 hoặc 1/5, còn lại là doanh nghiệp đầu tư). Lâm Đồng hiện nay có khoảng 60% đề tài sau khi kết thúc đã đưa được vào sản xuất thậm chí có đề tài đang trong quá trình nghiên cứu, doanh nghiệp cũng đã bỏ tiền ra để nhân rộng sản xuất ví dụ như trồng nấm.

- Rút kinh nghiệm của các tỉnh đi trước, Lâm Đồng đầu tư và đặt các điểm thông tin khoa học và công nghệ tại trụ sở của đoàn thanh niên, không đặt tại ủy ban nhân dân xã, bởi vì đoàn thanh niên là đơn vị trẻ, lực lượng đông nên có thể xuống tận xã, thôn để tuyên truyền và cung cấp thông tin cho bà con khi được yêu cầu. Hơn nữa việc duy trì các trạm thông tin này cũng rẻ hơn rất nhiều do lực lượng tình nguyện của sinh viên.

- Đối với vấn đề phát thải khí nhà kính, mặc dù tỉnh cũng đã tính đến vấn đề này, 03 năm liên tiếp đề xuất đặt hàng, tuy nhiên chưa thực hiện được do nhưng chưa có đơn vị nào đăng ký. Tỉnh vẫn đang tiếp tục kêu gọi các nhà nghiên cứu.

- Đối với việc thu hút trọng dụng nhân tài thì về kinh phí tỉnh không có hỗ trợ nhưng có hỗ trợ thu hút nhân tài bằng cách vinh danh cho họ. Ví dụ hàng tháng Sở có tạp chí khoa học công nghệ thì mặt cuối của tạp chí đều có ghi cụ thể chức danh, học hàm, học vị, các đề tài đã nghiên cứu và tham gia hay các bài báo đã đăng.

- Đối với khu nông nghiệp công nghệ cao thì hiện nay tỉnh đã có quyết định số 2797/QĐ-UBND ngày 3/12/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 trong đó nêu chiến lược đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Còn đối với các bộ quản lý thì Sở cũng đang có hướng cho đào tạo thêm một số TS về phục vụ cho tỉnh.

Bài học từ kinh nghiệm thực tiễn quản lý KH&CN địa phương luôn luôn bổ ích đối với các học viên cao học chuyên ngành Quản lý KH&CN, giúp họ có cái nhìn thực tế hơn, vận dụng các lý thuyết xem xét phân tích những gì đang xảy ra trên thực tế để bổ trợ cho công việc trong tương lai./.

Số lượt đọc1567