Thứ năm, 19/12/13

Phối hợp các tổ chức thuộc Văn phòng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động


Trong bối cảnh nỗ lực hoàn thành việc xây dựng và bước đầu triển khai Đề án kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN theo Nghị định 115, Văn phòng Viện cũng quán triệt tới từng cá nhân cán bộ và các tổ chức trực thuộc nhằm kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới chất lượng, hiệu quả và bền vững.

Là đơn vị thực hiện công tác tổng hợp, điều phối hoạt động các đơn vị trực thuộc Viện theo kế hoạch, triển khai công tác hành chính, tổ chức cán bộ, quản trị, hợp tác quốc tế, tài chính - kể toán,... Văn phòng càng cần thiết phải đổi mới và kiện toàn một cách mạnh mẽ và nhanh chóng để nâng cao hiệu quả công tác phục vụ nghiên cứu và đáp ứng những yêu cầu mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện.

Nhận định vai trò quan trọng của Văn phòng một đơn vị “đầu mối”, năm 2013, Lãnh đạo Viện đã cử 01 Phó Viện trưởng phụ trách trực tiếp Văn phòng và chỉ đạo các hoạt động của cán bộ và tổ chức trực thuộc. Văn phòng cũng đang từng bước xây dựng được mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với các cơ quan, tổ chức ngoài Viện.

Các mảng hoạt động chính của Văn phòng:

1- Kế hoạch - Tổng hợp

- Tổ chức xây dựng và tổng hợp kế hoạch

- Theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN

- Xây dựng các báo cáo hoạt động và tổng hợp các góp ỷ văn bản của Viện

2- Tổ chức cán bộ

- Thực hiện và hoàn thành các hoạt động nghiệp vụ về tổ chức cán bộ

- Tư vấn cho lãnh đạo Viện chính sách tuyển dụng và sử dụng lao động trong tổ chức

- Hỗ trợ xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện

3- Kế toán - Tài vụ

-  Thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến nghiệp vụ kế toán – tài chính của đơn vị

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong Viện khác để đảm bảo tiến độ tài chính của các nhiệm vụ KH&CN

4- Hành chính, văn thư, lưu trữ:

- Thực hiện và hoàn thành các hoạt động nghiệp vụ về hành chính, văn thư, lưu trữ

5- Hợp tác quốc tế:

- Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo quốc tế

- Tổ chức đoàn ra theo ngân sách

- Các dự án hợp tác quốc tế:

6- Đảm bảo trang thiết bị kỹ thuật và hạ tầng cơ sở, xây dựng cơ bản

- Thực hiện và hoàn thành các hoạt động nghiệp vụ về đảm bảo trang thiết bị kỹ thuật, hạ tầng cơ sở và xây dựng cơ bản.

- Phối hợp và đáp ứng nhu cầu của các cán bộ, tổ chức trong việc nhằm đảm bảo một hạ tầng làm việc thân thiện và tiện nghi cho nghiên cứu khoa học.

7- Công tác quản lý vận hành xe, trang thiết bị, lễ tân, tạp vụ, bảo vệ

- Thực hiện và hoàn thành các hoạt động nghiệp vụ liên quan.

Tóm lại, phát huy truyền thống của tổ chức, trong năm 2013, Văn phòng đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động nhằm đảm bảo chức năng hỗ trợ, chức năng đầu mối, quản trị và điều hành môi trường làm việc chung của tổ chức. Trong quá trình hoạt động, để hoạt động có hiệu quả và năng suất, sự phối hợp giữa các cá nhân và tổ chức trực thuộc là một yếu tố rất quan trọng, đóng góp vào kết quả chung của tổ chức./.

Số lượt đọc1091