Thứ hai, 28/07/14

Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ


Dưới đây là poster về các thế hệ Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và các tổ chức tiền thân qua các nhiệm kỳ
Số lượt đọc1964