Thứ tư, 16/12/15

Kết quả công tác tổ chức cán bộ và quản trị hành chính năm 2015 của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN


1. Công tác tổ chức cán bộ

Việc củng cố và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng và mạnh về chất lượng luôn là mục tiêu hàng đầu trong công tác tổ chức cán bộ của Viện. Năm 2015, Viện vẫn tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ mới, tiến hành đánh giá năng lực cán bộ thông qua kết quả công việc, ký hợp đồng không xác định thời hạn đối với những cán bộ đáp ứng yêu cầu. 

Ngoài ra, Viện vẫn duy trì các công tác tổ chức cán bộ thường xuyên như:

- Thực hiện đúng qui định về nâng lương thường xuyên cho 11 cán bộ, nâng lương trước thời hạn cho 03 cán bộ; Giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, thai sản, ốm đau, … cho cán bộ, công chức của Viện.

- Tiến hành các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều chuyển công tác, tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, đi công tác trong và ngoài nước,… cho các cán bộ đúng quy định và đảm bảo quyền lợi.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, làm hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu cá nhân và tập thể.

- Xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Trong năm 2015, Viện đã được nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Huân chương Lao động Hạng 2 sau rất nhiều đóng góp của Viện cho sự phát triển KH&CN của nước nhà.

2. Công tác hành chính, quản trị và tài chính

- Đảm bảo tốt chế độ thông tin kịp thời, truyền đạt nhanh chóng, đầy đủ các chỉ đạo của lãnh đạo đến các đơn vị, cá nhân thực thi, tổ chức tốt hoạt động giao ban định kỳ và các buổi họp bàn công tác điều hành trong Viện. Kiểm soát chặt chẽ thể thức văn bản do Viện ban hành và quản lý con dấu đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục triển khai tốt công tác lưu trữ, cập nhật các hồ sơ văn bản vào hệ thống lưu trữ Viện đều đặn hàng năm.

- Thực hiện tốt việc cấp phát tài chính các nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước, các nguồn kinh phí của các dự án hợp tác quốc tế. Thanh quyết toán với cơ quan cấp trên đúng niên độ. Công tác mua sắm, sửa chữa TSCĐ, cấp phát vật tư văn phòng phẩm đầy đủ, đúng quy định. Đảm bảo hoạt động tài chính của Viện theo kế hoạch được giao và đúng các chế độ quy định của Nhà nước. Hoàn thành công tác kiểm toán kinh phí năm 2014 của Viện.

- Triển khai rất tốt Dự án cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc năm 2015, góp phần hạn chế tình trạng xuống cấp của công trình, đảm bảo sự an toàn, phòng chống cháy nổ trong quá trình sử dụng và vận hành công trình, cải thiện môi trường làm việc, tạo được trụ sở làm việc khang trang, sạch sẽ, hiệu quả sử dụng cao, khuyến khích tâm lý các cán bộ Viện làm việc tích cực và gắn bó với Viện hơn. Hoàn thiện mạng, hệ thống máy chủ và thiết bị mạng LAN của Viện hoạt động hiệu quả. Thực hiện tốt Dự án tăng cường trang thiết bị năm 2015. Đảm bảo tốt công tác quản lý và sử dụng xe ô tô và công tác lễ tân, tạp vụ, vệ sinh và bảo vệ an toàn cơ quan không để trường hợp đáng tiếc nào xảy ra, đặc biệt các dịp lễ, Tết.

Số lượt đọc1823