Thứ tư, 16/12/15

Kết quả hoạt động năm 2015 của Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN


Sau 4 năm hoạt động, Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng các bài viết, thay đổi cấu trúc làm phong phú hơn nội dung, hoàn thiện về hình thức. Đến nay, Tạp chí đã dần khẳng định được chỗ đứng trong cộng đồng khoa học, thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả. Việc xuất bản đã theo kế hoạch định kỳ (mỗi quý 01 số), khắc phục được tình trạng thiếu bài. 

Nhờ những thay đổi rõ rệt về chất lượng, từ tháng 5 năm 2015, Tạp chí đã được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận điểm quy đổi công trình khoa học là 0,5 điểm (trước đây là 0,25 điểm).

Năm 2015, Tạp chí cho ra mắt bạn đọc 04 số (bằng 2 thứ tiếng Việt và Anh). Danh mục các bài đăng trên 4 số năm 2015 được trình bày tại Phụ lục 4.
Số lượt đọc1222