Thứ tư, 16/12/15

Kết quả công tác thông tin, thư viện và Đào tạo sau đại học năm 2015 của Viện Chiến lược và chính sách KH&CN


1. Công tác đào tạo sau đại học

Năm 2015 là năm thứ hai Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN triển khai thí điểm đào tạo trình độ tiến sỹ chuyên ngành Quản lý KH&CN. Đây là chuyên ngành còn rất mới ở Việt Nam, trong khi nhu cầu đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý KH&CN là rất lớn, nên đòi hỏi đơn vị đào tạo cần nỗ lực trong việc kiện toàn đội ngũ giảng viên, hình thành hệ thống giáo trình, xây dựng các văn bản phục vụ quản lý và điều hành,… Với cách thức vừa triển khai, vừa rút kinh nghiệm, bổ sung và hoàn thiện các công tác, cũng như hệ thống giáo trình, văn bản,… công tác đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện đã đạt được những kết quả sau:

- Các hoạt động đào tạo nghiên cứu sinh Khóa I (06 nghiên cứu sinh) thực hiện theo kế hoạch dự kiến, đến nay đã hoàn thành các môn học trong chương trình đào tạo tiến sĩ, đang triển khai bảo vệ đề cương chi tiết các luận án.

- Trong năm 2015, Viện đã tổ chức tuyển sinh Khóa II được 07 nghiên cứu sinh là các cán bộ của Bộ KH&CN, các Sở KH&CN địa phương, các trường đại học.

Ngoài ra, Viện tiếp tục triển khai chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Quản lý KH&CN liên kết với Học Viện Khoa học Xã hội, đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

- Khóa XVIII: Hoàn thành thủ tục tổ chức các hội đồng chấm luận văn thạc sĩ và đã cấp bằng tốt nghiệp cho 18 thạc sỹ (còn 03 học viên sẽ bảo vệ trong thời gian tới).

- Khóa XIX: Đã tổ chức học và thi kết thúc hết các môn chuyên ngành trong chương trình cho 19 học viên, hoàn thành chuyến đi thực tế tại địa phương. Trong tháng 12/2015 tiến hành hướng dẫn làm đề cương luận văn thạc sĩ.

- Khóa XX: hoàn thành công tác tuyển sinh, khai giảng và đang tổ chức học các môn chung cho 9 học viên.

- Khóa XXI: đang tổ chức học bổ sung kiến thức chuẩn bị cho việc tuyển sinh vào năm 2016.

2. Công tác thông tin và thư viện

- Bổ sung 274 đầu sách và tài liệu, 46 báo, 38 tạp chí chuyên ngành bước đầu đáp ứng được nhu cầu bạn đọc. Xây dựng và cập nhật thường xuyên các CSDL (208 biểu ghi, tóm tắt 120 tài liệu).

- Tăng số lượt phục vụ bạn đọc truyền thống tại hệ thống thư viện lên 650 lượt/năm.

- Đổi mới cung cách phục vụ bạn đọc như: bố trí không gian riêng cho bạn đọc, tăng  thời gian phục vụ, bổ sung các đầu sách, tạp chí chuyên ngành, tổ chức tìm kiếm và tra cứu tài liệu theo mô hình thư viện mở...

- Cung cấp quyền truy cập 03 tài khoản cơ sở dữ liệu cho cán bộ nghiên cứu, đặt tại thư viện.

- Tăng cường liên kết hệ thống các trang thông tin điện tử có các CSDL trên mạng internet để khai thác và phục vụ cán bộ nghiên cứu.

- Đổi mới trang thông tin điện tử của Viện với giao diện hiện đại, khoa học và an toàn, các thông tin luôn được cập nhật kịp thời, đảm bảo chất lượng; hoạt động thông suốt với nhiều lượt truy cập mỗi ngày. Đã đăng được 200 tin chiến lược và chính sách KH&CN, 21 tin tức hoạt động, 20 tin về sinh hoạt học thuật của Viện.

- Cung cấp được 12 tin bài cho Trang thông tin điện tử của Bộ KH&CN (hoàn thành quy định 1 bài/tháng).
Số lượt đọc1178