Thứ hai, 25/04/16

Công nhận Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN được tính điểm quy đổi công trình khoa học với 0,5 điểm


Năm 2015, Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN được Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước ký Quyết định công nhận Tạp chí được tính điểm quy đổi công trình khoa học với 0,5 điểm.

Thông tin xin xem ở file đính kèm.

Số lượt đọc1067