Thứ ba, 25/08/15

Thông báo mời tham dự Hội thảo khoa học


Viện Chiến lược và Chính sách xin trân trọng kính mời toàn thể các cán bộ của Viện tham dự các buổi Hội thảo khoa học
 

Chủ đề nghiên cứu: "Nghiên cứu những vấn đề đặt ra cho KH&CN khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP)" do Bà Lương Thị Bình trình bày.

Thời gian: từ 09 h 00 ngày  27/8/2015_Thứ 5

Địa điểm:  Hội trường A1, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN,

                 38 Ngô Quyền, Hà nội

Trân trọng kính mời !

Số lượt đọc1935