Thứ tư, 19/08/15

Thông báo mời tham dự Hội thảo khoa học


Viện Chiến lược và Chính sách xin trân trọng kính mời toàn thể các cán bộ của Viện tham dự các buổi Hội thảo khoa học:
1. Chủ đề nghiên cứu: "Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hài hòa lợi ích giữa tổ chức nghiên cứu, cá nhân nhà khoa học và lợi ích của nhà nước đối với nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước" do Bà Đặng Thu Giang trình bày. 

2. Chủ đề nghiên cứu: "Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc lựa chọn loại hình quỹ đầu tư mạo hiểm cho hoạt động KH&CN, kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam" do Ông Tạ Doãn Hải trình bày.

Thời gian: từ 13 h 30 ngày  21/8/2015_Thứ 6

Địa điểm:  Hội trường A1, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN,

                 38 Ngô Quyền, Hà nội

Trân trọng kính mời !

Số lượt đọc1982