Thứ tư, 12/08/15

Thông báo mời tham dự Hội thảo khoa học


Văn phòng Viện xin trân trọng kính mời toàn thể các cán bộ của Viện tham dự buổi Hội thảo khoa học:
1) Hội thảo khoa học:

1. Chủ đề: "Quản trị công nghệ ở Việt Nam trong bối cảnh tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP)" do Bà Nguyễn Thị Phương Mai trình bày

2. Chủ đề: "Nghiên cứu cơ chế hợp tác nhiều bên nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới trong nông nghiệp: trường hợp ngành trồng nấm ăn và nấm dược liệu" do Bà Nguyễn Hà Thị Quỳnh Trang trình bày

Thời gian: từ 8h30 ngày 13/8/2015_Thứ 6

Địa điểm:  Hội trường A1, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN,
                 38 Ngô Quyền, Hà nội
 
2) Hội thảo khoa học:

Chủ đề: "Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy hoạt động đổi mới của doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua liên kết cụm: Trường hợp ngành công nghiệp cơ khí chế tạo" do Ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày

Thời gian: từ 14h45 ngày 13/8/2015_Thứ 6 
(sau Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng)

Địa điểm:  Hội trường A1, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN,

                 38 Ngô Quyền, Hà nội

3) Hội thảo khoa học:

1. Chủ đề: "Nghiên cứu tiêu chí đánh giá năng lực khoa học và công nghệ địa phương" do Bà Nguyễn Lan Anh trình bày

2. Chủ đề: "Nghiên cứu mô hình liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo và đổi mới trong tổ chức NC&PT thuộc các đại học quốc gia (nghiên cứu trường hợp: lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ)" do Ông Hà Công Hải trình bày

Thời gian: từ  8h30 ngày 14/8/2015_Thứ 6

Địa điểm:  Hội trường A1, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN,
                 38 Ngô Quyền, Hà nội

Trân trọng kính mời

Số lượt đọc1972