Thứ tư, 29/07/15

Thông báo lùi thời hạn tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015


Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Bộ KH&CN thông báo lùi thời hạn tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015 đến hết ngày 14 tháng 8 năm 2015.
Số lượt đọc3733