Thứ năm, 21/05/15

Thông báo tuyển sinh tiến sĩ 2015


Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015 chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ

Thông tin chi tiết xem ở văn bản đính kèm.

Lưu ý:

- Thí sinh tham khảo kỹ Danh mục hướng nghiên cứu được Viện công bố trên Website khi viết bài luận về vấn đề dự định nghiên cứu;

- Vấn đề dự định nghiên cứu phải nằm trong danh mục các hướng nghiên cứu đã ban hành và có ít nhất một người hướng dẫn thuộc danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh của Viện (xem thông tin đã đăng tại website);

- Thí sinh đề xuất người hướng dẫn khoa học ngoài danh sách do Viện ban hành phải kèm theo bản Lý lịch khoa học của người hướng dẫn khoa học và thư giới thiệu ứng viên dự tuyển (có liệt kê số lượng và tiến độ nghiên cứu sinh đã hướng dẫn và xác nhận đồng ý hướng dẫn cuối thư);

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải gửi hồ sơ thẩm định văn bằng đến Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để có văn bằng công nhận hợp lệ trước khi nộp hồ sơ;

Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT.

Địa chỉ liên hệ:

Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN

Phòng 211, nhà B, 38 Ngô Quyền, Hà Nội

Điện thoại: 38.242.255 ;

Mobile: 094.623.1473 (Ms. Trang)

Các mẫu văn bản kèm theo hồ sơ dự tuyển:

Đơn đăng ký dự tuyển (đã có trong túi hồ sơ)

Giấy cam kết của người dự tuyển

Mẫu Sơ yếu lý lịch

Mẫu Lý lịch khoa học tự thuật

Mẫu thư giới thiệu

Mẫu bài luận, đề cương về dự định nghiên cứu

Mẫu Phiếu dán ảnh

Các quy định có liên quan:

Danh mục tạp chí khoa học/kỷ yếu khoa học, áp dụng cho Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ năm 2015.

Danh mục ngành/chuyên ngành gần, áp dụng cho Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ.

Danh mục người hướng dẫn và hướng nghiên cứu có khả năng tiếp nhận nghiên cứu sinh, áp dụng cho Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ năm 2015.

Quy trình tuyển sinh

Số lượt đọc2026