Thứ hai, 01/08/16

Thông báo lùi thời hạn thu hồ sơ tiến sĩ 2016

Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo lùi thời hạn thu hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016 chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ tới 28.08.2018

Thông tin liên quan hồ sơ xem tại thông báo này

Số lượt đọc1161