Thứ ba, 24/05/16

Thông báo tuyển sinh tiến sĩ 2016

Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016 chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ

Lệ phí đăng ký tuyển sinh: 60.000 đ/hồ sơ

Lệ phí xét tuyển nghiên cứu sinh: 200.000đ/người dự tuyển

Thông tin chi tiết xem ở văn bản đính kèm.

Lưu ý:

- Thí sinh tham khảo kỹ Danh mục hướng nghiên cứu được Viện công bố trên Website khi viết bài luận về vấn đề dự định nghiên cứu;

- Vấn đề dự định nghiên cứu phải nằm trong danh mục các hướng nghiên cứu đã ban hành và có ít nhất một người hướng dẫn thuộc danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh của Viện (xem thông tin đã đăng tại website);

- Thí sinh đề xuất người hướng dẫn khoa học ngoài danh sách do Viện ban hành phải kèm theo bản Lý lịch khoa học của người hướng dẫn khoa học và thư giới thiệu ứng viên dự tuyển (có liệt kê số lượng và tiến độ nghiên cứu sinh đã hướng dẫn và xác nhận đồng ý hướng dẫn cuối thư);

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải gửi hồ sơ thẩm định văn bằng đến Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để có văn bằng công nhận hợp lệ trước khi nộp hồ sơ;

Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT.

Địa chỉ liên hệ mua hồ sơ dự tuyển:

Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN

Phòng 211, nhà B, 38 Ngô Quyền, Hà Nội

Điện thoại: 38.242.255 ;

Mobile: 094.623.1473 (Ms. Đặng Thị Thu Trang)

 

Các mẫu văn bản kèm theo hồ sơ dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển (đã có trong túi hồ sơ)

- Công văn giới thiệu dự tuyển của cơ quan quản lý nhân sự (theo mẫu quy định của cơ quan giới thiệu)

Mẫu Sơ yếu lý lịch có xác nhận

Mẫu Lý lịch khoa học tự thuật

- Bản sao công chứng các loại văn bằng, chứng chỉ (bằng tốt nghiệp/bảng điểm đại học và thạc sĩ, ngoại ngữ...)

Mẫu thư giới thiệu của 02 nhà khoa học

Mẫu đề cương nghiên cứu (Bài luận về vấn đề dự định nghiên cứu của người dự tuyển và kế hoạch thực hiện)

- 04 ảnh 4x6 và Mẫu Phiếu dán ảnh

- Bản sao hợp lệ về chứng minh đối tượng ưu tiên (do người dự tuyển cung cấp)             

- Bảng kê tổng hợp các công trình đã công bố của người dự tuyển đóng thành quyển trong đó mỗi công trình yêu cầu thông tin trang bìa, trang phụ lục, toàn văn công trình.

- Giấy cam kết của người dự tuyển

 

Các quy định có liên quan:

Danh mục tạp chí khoa học/kỷ yếu khoa học, áp dụng cho Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ năm 2016.

Danh mục ngành/chuyên ngành gần, áp dụng cho Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ.

Danh mục người hướng dẫn và hướng nghiên cứu có khả năng tiếp nhận nghiên cứu sinh, áp dụng cho Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ năm 2016.

Quy trình tuyển sinh (trích Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý KH&CN tại Viện CLCS KH&CN)

Kế hoạch tuyển sinh tiến sĩ 2016

TT

Công việc

Thời gian

1

TRIỆU TẬP THÍ SINH

 

 

- Thông báo về quy chế tuyển sinh, quy trình xét tuyển
- Cho phép bổ sung hồ sơ (nếu cần)
- Hướng dẫn thí sinh chuẩn bị thuyết trình đề cương nghiên cứu trước tiểu ban tuyển sinh

Chiều 07/09/2016

2

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

 

 

- Tiểu ban xét duyệt và chấm hồ sơ

Chiều 5/9/2016

 

- Tiểu ban chấm đề cương nghiên cứu

Cả ngày 10/9/2016

3

SAU XÉT TUYỂN

 

 

- Hoàn thiện và trình ký Viện trưởng các giấy tờ tuyển sinh có liên quan

11/9/2016

 

- Công bố kết quả tuyển sinh

16/09/2016

 

Số lượt đọc2142