Thứ sáu, 04/09/15

Thông báo kế hoạch tuyển sinh tiến sĩ 2015


Viện Chiến lược và Chính sách thông báo kế hoạch tuyển sinh tiến sĩ 2015

Thông tin chi tiết liên hệ: Đặng Thị Thu Trang, Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học, B211, Tel. (043) 8242255 ; DD. 0946231473

TT Công việc Thời gian

1

TRIỆU TẬP THÍ SINH

 
 

- Thông báo về quy chế tuyển sinh, quy trình xét tuyển

- Cho phép bổ sung hồ sơ (nếu cần)

- Hướng dẫn thí sinh chuẩn bị thuyết trình đề cương nghiên cứu trước tiểu ban tuyển sinh

Chiều 07/09/2015

2

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

 
 

- Tiểu ban xét duyệt và chấm hồ sơ

Chiều 4/9/2015
  - Tiểu ban chấm đề cương nghiên cứu Chiều 9/9/2015
Cả ngày 10/9/2015

3

SAU XÉT TUYỂN

 
 

- Hoàn thiện và trình ký Viện trưởng các giấy tờ tuyển sinh có liên quan

11/9/2015
 

- Công bố kết quả tuyển sinh

16/09/2015
 
Số lượt đọc2637