Thứ sáu, 03/02/12

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2012


Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Học viện Khoa học Xã hội tuyển sinh Cao học khóa 2012-2014, chuyên ngành Chính sách Khoa học và Công nghệ mã số 60.34.70

1. Hình thức và thời gian đào tạo: Chính quy không tập trung, 2 năm

2. Địa điểm:

Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội,

Học viện Khoa học Xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

3. Điều kiện dự tuyển

Thí sinh dự thi Cao học chuyên ngành Chính sách Khoa học và Công nghệ phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Điều kiện về văn bằng:

Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành dự thi như: Khoa học quản lý, Kinh tế học, Xã hội học, Khoa học về Chính trị, Kinh doanh và Quản lý, Luật.

Đối với thí sinh không có bằng đại học ngành phù hợp và các ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học Bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

- Điều kiện kinh nghiệm công tác chuyên môn:

Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những đối tượng còn lại phải có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, kể từ ngày có Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

- Có đủ sức khoẻ để học tập. Nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định..

4. Hình thức thi tuyển

Thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Chính sách Khoa học và Công nghệ phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Khoa học Xã hội tổ chức gồm các môn sau:

- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh (trình độ B).

- Môn cơ bản: Triết học Mác - Lênin

- Môn cơ sở: Khoa học quản lý

5. Đối tượng và chính sách ưu tiên

a) Về đối tượng:

- Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ (các đối tượng này phải có Quyết định tiếp nhận công tác của cấp có thẩm quyền);
- Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được được hưởng chính sách như thương binh;Con liệt sĩ; Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng; Người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; Con nạn nhân chất độc màu da cam.

b) Về chính sách ưu tiên:

- Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản;

- Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

6. Hồ sơ tuyển sinh. Hồ sơ dự thi cao học gồm có:

Đơn đăng ký dự thi cao học (theo mẫu);
Phiếu đăng ký dự thi cao học 02 bản (theo mẫu);
Công văn cử đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước;
Sơ yếu lý lịch tự thuật;
Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa;
Bản sao có xác nhận các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian thâm niên công tác;
Bản sao có chứng thực giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (đối với người dự thi là thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; Người dân tộc thiểu số; Người đang công tác liên tục được hai năm trở lên tại các khu vực vùng cao, miền núi, hải đảo, vùng sâu, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi. Danh mục các xã, phường, thị trấn thuộc vùng cao, miền núi do Uỷ ban Dân tộc và Miền núi xét công nhận);
01 bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập và chế độ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định (theo mẫu);
06 ảnh 4 x 6 cho vào phong bì ghi rõ họ tên;
05 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh.
7. Phát hành và nộp hồ sơ

Hồ sơ dự thi cao học do Viện chiến lược và Chính sách KH&CN phát hành.

- Thời gian phát hành: Từ ngày 06 tháng 02 năm 2012.

- Nhận hồ sơ: Từ ngày 20 tháng 02 đến ngày 09 tháng 03 năm 2012 (Hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại).

- Địa điểm phát hành:

+ Ban Đào tạo Sau đại học và Thông tin Thư viện, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ, 38 Ngô Quyền, Hà Nội. Điện thoại: 04. 38.242.255; 0942781328; 090472072.

8. Địa điểm, thời gian hướng dẫn ôn tập và tuyển sinh

a. Địa điểm

+ Địa điểm hướng dẫn ôn tập và thi tuyển trình độ thạc sĩ được tổ chức tại Học viện Khoa học Xã hội, 477 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

b. Thời gian

- Thời gian hướng dẫn ôn tập và giải đáp thắc mắc tuyển sinh thạc sĩ (nếu thí sinh có nhu cầu) được thực hiện từ ngày 10 tháng 03 đến ngày 20 tháng 3 năm 2012.

- Thời gian thi tuyển bậc thạc sĩ: dự kiến các ngày 23, 24 và 25 tháng 3 năm 2012.

9. Kinh phí tuyển sinh

a. Lệ phí đăng ký tuyển sinh: 50.000 đồng

b. Lệ phí tuyển sinh: 600.000 đồng

Thông tin chi tiết về tuyển sinh được cập nhật trên Website: http://www.nistpass.gov.vn; http://www.gass.edu.vn;

 

Nơi nhận:

- Vụ TCCB - Bộ KH&CN

- Các Bộ, Ban, Ngành ở Trung ương;

- Các Trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trong cả nước;

- Các trường đào tạo, bồi dưỡng của Đảng và Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội;

- Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh Thành phố trong cả nước;

- Các cơ quan tư pháp và các cơ quan khác ở địa phương;

- Lưu VT, ĐT.

VIỆN TRƯỞNG

 

(Đã ký)

Tạ Doãn Trịnh

Số lượt đọc1104