Thứ sáu, 30/05/14

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 2014


Viện Chiến  lược và Chính sách khoa học và công nghệ,  Bộ Khoa học  và Công nghệ phối hợp với Học viện Khoa học Xã hội tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014, chuyên ngành Quản lí Khoa học và Công nghệ, mã số 60.34.0412, theo hình thức chính quy không tập trung, thời gian 2 năm.

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 02/06/2014 đến 31/07/2014.

Thời gian thi tuyển: dự kiến các ngày 23, 24, 25/08/2014.

Chỉ tiêu tuyển sinh: 34

Chi tiết thông báo xin xem tại đây.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban Thông tin và Đào tạo Sau Đại học, Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, 38 Ngô Quyền, Hà Nội

Điện thoại: 04.8242255;

Mobile: 094.278.1328 (Ms. Hường); Email: huongtoan1977@yahoo.com

Mobile: 0904.072.072 (Ms. Trang); Email: dangtrangly@yahoo.co.in

Số lượt đọc986