Thứ hai, 23/05/16

Thông báo về việc lùi thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ đợt 2/2016


Tại thông báo số  78/TB-VCLCS ngày 14/04/2016 của Viện Chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ về việc tổ chức lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, mã số 60.34.04.12, nay căn cứ vào tình hình thực tiễn, Viện Chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ lùi thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký học bổ sung kiến thức đến hết ngày 10/06/2016.

Mẫu đơn đăng ký lớp học bổ sung kiến thức có thể tải về tại đây:

Mọi câu hỏi thắc mắc xin liên hệ: Ban Thông tin và Đào tạo Sau Đại học, Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, 38 Ngô Quyền, Hà Nội

Điện thoại: 04.8242255;

Mobile: 094.278.1328 (Ms. Hường); Email: huongtoan1977@yahoo.com

Số lượt đọc1526