Thứ ba, 03/01/12

Lịch bảo vệ Luận văn Khoá 13-14 (đợt 2) chuyên ngành Chính sách KH&CN

Hội đồng số 1: 13h ngày 08 tháng 01 năm 2012
- Họ và tên: Trần Minh Ngọc:
- Đề tài: Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nghiên cứu và ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đề tài khoa học và công nghệ- Nghiên cứu trường hợp tỉnh Thanh Hoá.
 
Hội đồng số 2: 15h ngày 08 tháng 01 năm 2012
Họ và tên học viên: Nguyễn Anh Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp thu hút và sử dụng nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hoá

Hội đồng số 3: 8h 30 ngày 09 tháng 01 năm 2012
Họ và tên: Vũ Hồng Dân
- Đề tài: Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng trong bệnh viện- Nghiên cứu trường hợp áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại Bệnh viện Bạch Mai.

Hội đồng số 4: 13h 30 ngày 09 tháng 01 năm 2012
- Họ và tên học viên: Phùng Anh Tiến
- Đề tài: Định hướng chính sách đảm bảo thông tin khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Hội đồng số 5: 15h 30 ngày 09 tháng 01 năm 2012
- Họ và tên học viên : Nguyễn Lê Hằng
Đề tài: Nâng cao năng lực đảm bảo thông tin phục vụ xây dựng chính sách khoa học và công nghệ - Nghiên cứu trường hợp Cục Thông tin KH&CN Quốc Gia
Số lượt đọc1403