Thứ ba, 05/05/15

Thông báo báo cáo tiến độ thực hiện luận văn đối với học viên trúng tuyển đợt 2 năm 2013 (K18)


Thực hiện kế hoạch đào tạo đối với các học viên khóa cao học trúng tuyển đợt 2 năm 2013 trong năm học 2015, đề nghị các anh chị học viên báo cáo tiến độ thực hiện luận văn:
1. Học viên hoàn thành báo cáo tiến độ thực hiện luận văn theo mẫu và gửi về Bộ phận Giáo vụ của Ban Thông tin và Đào tạo SĐH, chậm nhất vào 16h30 ngày 15/5/2015. Học viên lưu ý trong báo cáo tiến độ phải có xác nhận của người hướng dẫn khoa học. Học viên có thể gửi báo cáo qua thư điện tử (email) tới Bộ phận Giáo vụ, nhưng sau đó vẫn cần phải gửi bản cứng có xác nhận của người hướng dẫn (có chữ kí tươi của người hướng dẫn) tới địa chỉ:

Bộ phận giáo vụ, Ban Thông tin và Đào tạo SĐH
Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN
Phòng 211, nhà B, 38 Ngô Quyền, Hà Nội
Điện thoại: 38.242.255 ; Mobile: 0942781328 (Ms. Hường)

2. Học viên không thực hiện đúng thông báo trên coi như không có nhu cầu hoàn thành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ.

3. Trong quá trình thực hiện, khi có vướng mắc hoặc khó khăn khách quan, học viên cần trao đổi ngay với bộ phận giáo vụ, Ban Thông tin và Đào tạo SĐH để kịp thời có giải pháp xử lý.

Trân trọng đề nghị các anh chị lưu ý tiến độ thực hiện luận văn như đã thông báo.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các anh chị Học viên.
Số lượt đọc1752