Thứ sáu, 03/12/10

Lịch bảo vệ luận văn cao học K12 2007-2010 (đợt 2)

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO  HỌC K12 2007-2010 (đợt 2)
Ngày 7 tháng 12 năm 2010
Địa điểm: Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, 38 Ngô Quyền, Hà Nội
Thời gian: 14h00  
Học viên:  Lê Thị Hoa
Luận văn: Giải pháp đa dạng hóa sản phảm và dịch vụ thông tin trong các cơ quan thông tin bộ, ngành trong bối cảnh hội nhập.

Thời gian: 
15h30
Học viên: Trần Ngọc Hoa
Luận văn: Hoàn thiện thiết chế tự chủ của tổ chức KH&CN (nghiên cứu trường hợp cơ sở nghiên cứu triển khai có sử dụng ngân sách nhà nước).

Thời gian: 17h00

Học viên: Trịnh Vũ Hồng Nga
Luận văn: Chính sách phát triển mạng lưới thông tin KH&CN phục vụ nông nghiệp nông thôn trong thời kỳ hội nhập

 
Số lượt đọc1465