Thứ hai, 09/06/14

Giấy mời tham dự Lễ Bảo vệ Luận văn thạc sĩ


Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN trân trọng kính mời cán bộ giảng dạy, học viên và những người quan tâm tới tham dự Lễ bảo vệ Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính sách khoa học và công nghệ (giấy mời kèm theo)
Thời gian tổ chức: từ 10h ngày 10/06/2014

Địa điểm: Phòng học tầng 3, nhà B, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, 38 Ngô Quyền, Hà Nội

Trân trọng,
Số lượt đọc2497