Thứ ba, 27/12/11

Lịch bảo vệ Luận văn Khoá 13-14 (đợt 1) chuyên ngành Chính sách KH&CN


Lịch bảo vệ Luận văn Khoá 13-14 (đợt 1) chuyên ngành Chính sách KH&CN
Hội đồng số 1: 8h ngày 28 tháng 12 năm 2011
-  Họ và tên học viên: Tạ Duy Hiển
-  Đề tài: Chính sách thu hút và sử dụng cán bộ khoa học trẻ tại viện nghiên cứu thuộc Viện khoa học xã hội Việt Nam

Hội đồng số 2: 13h ngày 28 tháng 12  năm 2011
-  Họ và tên học viên: Dương Vũ Diễm Hồng
- Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cấp huyện ở tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2020.

Hội đồng số 315ngày 28 tháng 12 năm 2011
- Họ và tên học viênNguyễn Xuân Kiên
- Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp đổi mới chính sách đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Thanh Hoá.

Hội đồng số 4: 14h ngày 29 tháng 12 năm 2011
Họ và tên học viên: Trần Duy Bình:
Đề tài: Nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại tỉnh Thanh hoá trên cơ sở liên kết các nguồn thông tin.

Hội đồng số 5: 10ngày 30 tháng 12 năm 2011
- Họ và tên học viên: Lê Thị Thanh Hà:
- Đề tài: Đổi mới quản lý nhiệm vụ KH&CN nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Hội đồng số 6: 13h30 ngày 30 tháng 12  năm 2011
- Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm:
- Đề tài: Phân tích hiệu quả hoạt động của mô hình Techmart- chợ công nghệ và thiết bị nhằm thúc đẩy chính sách phát triển thị trường công nghệ trong giai đoạn mới.

Hội đồng số 716h ngày 30 tháng 12 năm 2011
Họ và tên học viên: Nguyễn Lệ Kim
Đề tài: Nghiên cứu đa dạng hoá sản phẩm và dịch vụ thông tin sở hữu công nghiệp phục vụ cho các doanh nghiệp.
Số lượt đọc1437