Thứ ba, 01/08/17

Họp hội đồng xét duyệt đề cương luận văn thạc sỹ khóa 21-22 chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ

 

Ngày 31/7/2017, Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ cùng Học viện Khoa học Xã hội đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề cương luận văn thạc sỹ chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ (Mã số: 60 34 0421) cho các học viên khóa 21-22.

Các học viên khóa 21 và 22 đã trình bày đề cương chi tiết luận văn. Hội đồng xét duyệt đề cương gồm các chuyên gia trong lĩnh vực KH&CN.

Hội đồng xét duyệt đã tập trung góp ý xoay quanh các vấn đề chính của luận văn như: tên đề tài, mục tiêu nghiên cứu, tính phù hợp với chuyên ngành đào tạo, phương pháp và phạm vi nghiên cứu, kết cấu luận văn cũng như dự kiến những kết quả đề tài mang lại… Các thành viên Hội đồng cũng đưa ra tư vấn cho các học viên về kế hoạch thực hiện đề tài một cách hợp lý nhằm mang lại kết quả tốt nhất.

Các học viên đã tiếp thu những ý kiến nhận xét, góp ý từ Hội đồng để chỉnh sửa và hoàn thiện đề cương luận văn thạc sĩ./.

Số lượt đọc1183