Thứ bảy, 22/04/17

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt 3 Chuyên ngành Quản lý KH&CN


Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt 3 Chuyên ngành Quản lý KH&CN

Trong khuôn khổ chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Quản lý KH&CN giữa Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam, ngày 22/4/2017, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sĩ cho 02 học viên cao học gồm:

  1. Học viên: Vũ Văn Khiêm

Lớp cao học khóa 19

Tên đề tài: Giải pháp chính sách phát triển vườn ươm công nghệ ở Việt Nam

  1. Học viên: Phạm Thị Thanh Hải

Lớp cao học khóa 20

Tên đề tài: Chính sách chuyển giao công nghệ tại doanh nghiệp từ thực tiễn Tổng công ty Sông Đà 

Luận văn tốt nghiệp được xem là công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên.

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm các chuyên gia và nhà khoa học nhiều kinh nghiệm thuộc lĩnh vực chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hội đồng đã làm việc hết sức nghiêm túc, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đã đạt được của các học viên, cũng đã chỉ ra những hạn chế cần bổ sung, hoàn thiện. Kết quả đánh giá chung các Luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành Luận văn, vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

Thành công của buổi lễ bảo vệ tiếp tục khẳng định chất lượng chương trình liên kết đào tạo của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Đồng thời đánh dấu sự trưởng thành của các học viên trên con đường học tập, nghiên cứu và mở ra nhiều cơ hội mới trong tương lai.

Tiếp nối sự thành công này, tin tưởng rằng, các học viên sẽ ứng dụng được kiến thức tiếp thu được trong quá trình học tập vào thực tiễn để phục vụ tốt hơn cho công việc của mình góp phần vào sự nghiệp phát triển KH&CN của đất nước.

Một số hình ảnh của buổi lễ bảo vệ 02 Luận văn


Số lượt đọc1492