Chủ nhật, 09/08/15

Thông báo Lịch bảo vệ Luận văn (đợt 1) Khoá 18 chuyên ngành Quản lý KH&CN


Theo thông báo của Học viện Khoa học xã hội, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN thông báo lịch bảo vệ luận văn (đợt 1) của các học viên khóa 18 chuyên ngành Quản lý KH&CN như sau.
Thời gian chung: Ngày 15/08/2015

Địa điểm chung: 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

TT Họ và tên Tên đề tài GVHD Thời gian
1 Phạm Vũ Diệu Xây dựng mô hình Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ của Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam TS. Phạm Hồng Quất P 706, 8h sáng ngày 15/8/2015 
2 Dương Hữu Tuấn Giải pháp chính sách phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin qua thực tiễn ở Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội TS. Nguyễn Thị Thu P 708, 8h sáng ngày 15/8/2015 
3 Lê Minh Đức Giải pháp chính sách để nâng cao tính bền vững của các dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi” qua thực tiễn tại các tỉnh vùng Tây Bắc TSKH. Nghiêm Vũ Khải P 706, 9h sáng ngày 15/8/2015 
4 Mạc Thị Thu Hiền Chính sách thu hút chuyên gia trình độ cao trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử ở Việt Nam TS. Nguyễn Văn Học P 708, 9h sáng ngày 15/8/2015 
5 Phạm Văn Huy Giải pháp thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các viện thuộc diện điều chỉnh của khoản 3, điều 4, nghị định 115/2005/NĐ-CP, Trường hợp Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam TS. Nguyễn Văn Học P 706, 10h sáng ngày 15/8/2015 
6 Nguyễn Thị Thu Hoài Chính sách thúc đẩy chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu VietGAP đối với cây chè tỉnh Thái Nguyên TS. Tạ Doãn Trịnh P 708, 10h sáng ngày 15/8/2015 
7 Nguyễn Thị Huyền Trang Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện qua thực tiễn tại tỉnh Long An TS. Tạ Doãn Trịnh P706, 11h sáng ngày 15/8/2015 
8 Nguyễn Mạnh Cường Quản lý đổi mới sáng tạo mở (open innovation) với các tổ chức nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ tại Việt Nam TS. Nguyễn Đình Bình P706, 13h30 chiều ngày 15/8/2015 
9 Ngô Thi Hương Giang Một số giải pháp đảm bảo thông tin phục vụ nghiên cứu và phát triển qua thực tiễn hoạt động tại Cục thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia TS. Tạ Bá Hưng P708, 13h30 chiều ngày 15/8/2015 
10 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Chính sách thúc đẩy chuyển giao công nghệ qua thực tiễn hoạt động của Trung tâm Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm Hà Nội TS. Nguyễn Quang Tuấn P706, 14h30 chiều ngày 15/8/2015 
11 Giáp Thanh Thủy Giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tại Cục Đo đạc và bản đồ Việt Nam giai đoạn 2015-2020 TS. Nguyễn Thị Thu P708, 14h30 chiều ngày 15/8/2015 
12 Phùng Minh Hải Nghiên cứu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khai thác và áp dụng sáng chế TS. Nguyễn Đình Bình P706, 15h30 chiều ngày 15/8/2015 
13 Bùi Thị Phương Loan Giải pháp tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong xây dựng chính sách y tế: Nghiên cứu trường hợp Viện Chiến lược và Chính sách Y tế TS. Nguyễn Quang Tuấn P706, 16h30 chiều ngày 15/8/2015 
Số lượt đọc1932