Thứ ba, 01/11/16

Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN


Tổng biên tập: PGS. Tiến sĩ. Hoàng Minh
Phó tổng biên tập: Tiến sĩ. Hoàng Xuân Long
Trưởng phòng Trị sự: ThS. Đặng Thu Minh

Chức năng nhiệm vụ

Tổ chức biên tập, xuất bản Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN (tiếng Việt và tiếng Anh) về các vấn đề có liên quan đến lý luận và thực tiễn trong xây dựng dự báo, chiến lược, chính sách và quản lý KH&CN và trao đổi phổ biến kinh nghiệm quản lý, giới thiệu kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động chính sách và quản lý KH&CN…nhằm công bố kết quả nghiên cứu của các nhà quản lý, nhà khoa học và công nghệ;

Phối hợp với các cơ quan báo chí, ngành xuất bản, các tổ chức, các nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm phát triển Tạp chí trên cơ sở tôn chỉ, mục đích và theo quy định của pháp luật, tổ chức xây dựng mạng lưới cộng tác viên của Tạp chí;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao theo quy định của pháp luật.

Số lượt đọc3788