Thứ sáu, 20/12/13

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển Cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ đợt 2 năm 2013

Thông tin liên hệ bộ phận đào tạo sau đại học, Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học, 
Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, 38 Ngô Quyền, Hà Nội.

1. Nguyễn Thị Thu Hường
Điện thoại CQ: 38 242 255
Di động: 0942781328
Email: huongtoan1977@yahoo.com

2. Đặng Thị Thu Trang
Điện thoại CQ: 38 242 255
Di động: 0904 072 072
Email: dangtrangly@yahoo.co.in

Số lượt đọc2325