Thứ ba, 26/04/16

Thông báo về việc công nhận thí sinh trúng tuyển cao học ngành Quản lý KH&CN đợt 1 năm 2016

Ngày 22/04/2016, Học viện Khoa học Xã hội đã ra quyết định số 1979/QĐ-HVKHXH về việc công nhận thí sinh trúng tuyển cao học ngành Quản lý khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2016. Đây sẽ là các học viên khóa 21 trong chương trình đào tạo liên kết giữa Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN với Học viện KHXH chuyên ngành Quản lý KH&CN trình độ thạc sĩ.

Thông tin chi tiết xin xem ở file đính kèm

Số lượt đọc1512