Thứ bảy, 21/12/13

Dự án Thúc đẩy chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam (HSF)


Giám đốc dự án: Ts. Nguyễn Văn Thu

Điều phối viên: Thạc sĩ : Nguyễn Mạnh Quân

Dự án đã tiến hành 1 cuộc điều tra về khả năng đổi mới công nghệ ở một số ngành kinh tế quan trọng như: công nghệ chế biến trong nông nghiệp, thuỷ sản, công nghệ chế tạo máy, cơ khí, điện tử, và hàng tiêu dùng và năng lực nghiên cứu khoa học kỹ thuật phục vụ các ngành ưu tiên trong công nghiệp. Trên cơ sở các cuộc điều tra này dự án tiến hành phân tích đánh giá khả năng đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế kỹ thuật, qua đó lựa chọn chính sách phù hợp nhằm nâng cao hệ thống đổi mới quỗc gia phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

Năm 1999 dự án tập trung nghiên cứu các biện pháp nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ và đổi mới cơ chế quản lý khoa học công nghệ.

Một số cuộc hội thảo và toạ đàm xoay quanh chủ đề nói trên đã được tổ chức tại Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh. tham dự hội thảo có nhiều nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà làm chính sách, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Dự án đã kết thúc vào cuối năm 1999.

Số lượt đọc1355