Thứ hai, 23/12/13

Mạng lưới các thành phố châu Á có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu (ACCCRN-Việt Nam giai đoạn 3)


Tài trợ: Quỹ Rockefeller

Đơn vị điều phối quốc gia: Viện nghiên cứu Chuyển đổi Xã hội và Môi trường, Hoa Kỳ

Đối tác quốc gia: Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN (NISTPASS), Bộ Khoa học và Công nghệ. Viêt Nam.

Bắt đầu triển khai từ tháng 1/2011

Kết thúc dự án: Tháng 6 năm 2013, gia hạn tới 12/2014

Giám đốc Dự án: TS. Tạ Doãn Trịnh, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Khoa học và Công nghệ

Quản lý dự án: TS. Bạch Tân Sinh. Trưởng ban Chính sách Nhân lực và Hệ thống Tổ chức KH&CN, Viện Chiến lược Chính sách Khoa học và Công nghệ.

Điều phối viên: Vũ Cảnh Toàn, Viện Chiến lược Chính sách Khoa học và Công nghệ, NISTPASS, giai đoạn 2 là Quỳnh Anh, Viện Chiến lược Chính sách Khoa học và Công nghệ

Giới thiệu

Tại thời điểm kết thúc giai đoạn 2 của chương trình ACCCRN,vào tháng 12 năm 2010, mỗi thành phố đã xây dựng xong Kế hoạch thích ứng với Biến đổi khí hậu của mình kèm theo một danh mục các hoạt động thích ứng ưu tiên. Các ‎ tưởng này sau đó đã và đang được phát triển thành các đề xuất dự án sơ bộ và chi tiết để xin tài trợ với sự hỗ trợ của NISTPASS, ISET và CtC. Đối với mỗi dự án được phê duyệt bởi quỹ Rockefeller và/hoặc các nhà tài trợ khác, các đối tác địa phương phối hợp với ISET, NISTPASS và CtC để tiến hành triển khai đồng thời đúc rút kinh nghiệm và các bài học.

Bên cạnh các dự án can thiệp ở cấp thành phố còn có một loạt các hoạt động ở cấp quốc gia và cấp vùng như xây dựng cộng đồng quốc gia về thích ứng với BĐKH ở khu vực đô thị, lôi kéo sự tham gia của các bên liên quan ở cấp quốc gia vào lập kế hoạch thich ứng với BĐKH ở đô thị, vận động chính sách, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm trong lập kế hoạch thich ứng với BĐKH ở đô thị ở cấp quốc gia và cấp vùng, v.v.

Mục tiêu tổng quan

Mục tiêu tổng quan của Dự án cho Giai đoạn IIIlà xây dựng năng lực thích ứng với BĐKH cho khu vực đô thị thông qua việc xây dựng năng lực, hỗ trợ về chính sách ở cấp quốc gia, đánh giá kỹ thuật, xây dựng mạng lưới và đặc biệt là các dự án can thiệp cụ thể về thích ứng. Các dự án này nhấn mạnh các vấn đề ưu tiên của người nghèo, các đối tượng và hệ thống đô thị dễ bị tổn thương.

Các hoạt động đang được triển khai

Hình thành văn phòng điều phối BĐKH cho các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn và Cần Thơ

Xây dựng mô hình thủy văn, thủy lực cho Đà Nẵng có xét tới các kịch bản phát triển đô thị và kịch bản biến đổi khí hậu

Xây dựng quỹ tín dụng hỗ trợ các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ xây dựng nhà chống bão ở Đà Nẵng

Lồng ghép vấn đề thích ứng với Biến đổi khí hậu vào chương trình giáo dục phổ thông ở Đà Nẵng

Xây dựng mô hình thủy văn, thủy lực cho phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn có xét tới các kịch bản phát triển đô thị và kịch bản biến đổi khí hậu

Trồng, bảo vệ và quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng

Nghiên cứu vấn đề Sốt xuất huyết trong điều kiện Biến đổi khí hậu ở Cần Thơ

Xây dựng hệ thống quan trắc mặn cho Cần Thơ

Xây dựng một cộng đồng quốc gia thích ứng với Biến đổi khí hậu ở khu vực đô thị

Xây dựng hướng dẫn quốc gia về lồng ghép BĐKH vào lập quy hoạch phát triển đô thị./.

Số lượt đọc1744