Thứ sáu, 24/07/15

Tọa đàm khoa học “Nghiên cứu đặc thù của hoạt động nghiên cứu và phát triển và những vấn đề cần đổi mới trong tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam”


Ngày 17/7/2015, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề nghiên cứu về tính đặc thù của hoạt động nghiên cứu và phát triển (NC&PT) và những vấn đề cần đổi mới trong tổ chức, quản lý hoạt động NC&PT ở Việt Nam. 

Hiện nay ở Việt Nam, trong hoạt động quản lý KH&CN đang đặt ra vấn đề về sự tương thích và hợp lý giữa công tác quản lý NC&PT với đặc thù của hoạt động NC&PT. Với mong muốn thông qua nghiên cứu này để tổng quan lại các nhận thức về đặc thù của NC&PT dưới một cách nhìn mới, cách tiếp cận mới, bao quát hơn, vừa chú ý đến những đặc thù truyền thống vốn có, nhưng quan trọng hơn là nhấn mạnh đến những đặc thù mới của hoạt động NC&PT trong bối cảnh của các hệ thống đổi mới quốc gia và toàn cầu, cố gắng thiết lập một mối quan hệ xuyên suốt các bối cảnh cụ thể của hoạt động NC&PT, nhóm tác giả hướng tới việc đề xuất các vấn đề cần lưu ý trong đổi mới tổ chức, quản lý hoạt động NC&PT ở Việt Nam giai đoạn hiện nay và sắp tới.

Ông Nguyễn Mạnh Quân trình bày trong buổi tọa đàm.

Tại buổi tạo đàm, các nội dung về đặc thù và phân loại trong hoạt động NC&PT đã được đưa ra khá rõ nét như đặc thù theo truyền thống, đặc thù theo giai đoạn … bao gồm các đặc thù về tính mới, tính tích lũy, tính liên ngành, độ trễ, tính quốc tế và tính rủi ro, bất định.

Bên cạnh đó, thông qua một nghiên cứu tổng quan được thực hiện công phu, nhóm tác giả cũng đề cập tới những vấn đề bất cập chưa phù hợp với đặc thù của hoạt động NC&PT cần đổi mới trong tổ chức và quản lý hoạt động NC&PT ở Việt Nam hiện nay như định hướng chiến lược và kế hoạch hóa hoạt động NC&PT, đầu tư cho hoạt động NC&PT.

Nhóm tác giả đã mạnh dạn đề xuất một số khuyến nghị về đổi mới công tác quản lý hoạt động NC&PT, gồm các đề xuất về đổi mới tư duy và cách tiếp cận tổ chức hoạt động NC&PT; đổi mới phương thức xây dựng chiến lược và kế hoạch hóa hoạt động NC&PT; đổi mới cơ chế đầu tư cho hoạt động NC&PT.

Chủ đề nghiên cứu này là một hướng nghiên cứu cơ bản và dài hạn của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, được các nhà nghiên cứu tại Viện thực hiện với nỗ lực nghiên cứu đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác quản lý KH&CN tại Việt Nam hiện nay./.

Thu Trang
Số lượt đọc2912