Thứ ba, 21/02/17

Hội thảo khởi động nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ


Hội thảo khởi động nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ “Dự báo và lựa chọn những lĩnh vực công nghệ ưu tiên phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam giai đoạn 2021-2030”

Trong khuôn khổ các hoạt động triển khai công tác nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN năm 2017, ngày 21/2/2017, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức hội thảo khởi động nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ  “Dự báo và lựa chọn những lĩnh vực công nghệ ưu tiên phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam giai đoạn 2021-2030do TS. Nguyễn Quang Tuấn làm chủ nhiệm.

Khẳng định lại mục tiêu tổng quát của đề tài là “đề xuất được những lĩnh vực công nghệ ưu tiên phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới (STI) của Việt Nam giai đoạn 2021-2030”, TS. Nguyễn Quang Tuấn đã giới thiệu tóm tắt tổng quan tình hình nghiên cứu, tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp có giá trị trong việc thực hiện các mục tiêu cụ thể của nhiệm vụ: lựa chọn, thiết kế được các phương pháp dự báo công nghệ phù hợp với điều kiện của Việt Nam phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng Chiến lược phát triển STI của Việt Nam giai đoạn 2021-2030; lựa chọn, phân tích và đưa ra các kết quả dự báo xu hướng phát triển công nghệ thế giới phù hợp có thể sử dụng để xác định những lĩnh vực công nghệ ưu tiên phục vụ cho xây dựng Chiến lược phát triển STI của Việt Nam giai đoạn 2021-2030; xác định được các lĩnh vực công nghệ và công nghệ ưu tiên trong giai đoạn 2021-2030, phục vụ cho việc xây dựng Chiến lược phát triển STI của Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Ngoài ra, các đại biểu cũng tham gia trao đổi ý kiến một cách cởi mở và thẳng thắn về các nội dung nghiên cứu cụ thể của nhiệm vụ; lợi ích của đề tài cũng như phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu.

Hội thảo thuộc nhóm các hoạt động hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, và là căn cứ quan trọng để nhóm thực hiện nhiệm vụ tham khảo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

Số lượt đọc1177